W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior, na którym zostały uchwalone nowe regulaminy tj.

  • Regulamin Rady.
  • Regulamin naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego dla Celu 3, Przedsięwzięcia P.3.1, P.3.2, P.3.3, P.3.4 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze dla Lubuskiego 2021-2027, priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność dla celu szczegółowego (f), (g), (l), (k).
  • Procedury ustalania niebudzących wątpliwości i interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.
  • Regulamin naboru wniosków wraz z procedurą oceny i wyboru operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Omówiono również harmonogram naborów wniosków o wsparcie na rok 2024 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania.

Spotkanie było dobrą okazją do podziękowania włodarzom gmin z terenu naszego działania za dotychczasową współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *