Konsultacje z mieszkańcami

Wypełnij ankietę i miej wpływ na rozwój obszarów wiejskich !!!

Wypełnij ankietę i miej wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Ankieta jest przeznaczona dla Mieszkańców obszaru Krainy Lasów i Jezior – Lokalnej Grupy Działania planowanego do objęcia Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027.
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSci4q9ChOgQ84…/viewform
Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmuje ok. 10 – 15 minut.
Dziękujemy za udział w badaniu !!

2 września 2022