“Fortuna kołem się toczy”

Projekt pn. “Fortuna kołem się toczy” ze środków Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim miał zasięg regionalny, objął swym zasięgiem dwa powiaty woj. lubuskiego: nowosolski i wschowski.

Przeprowadziliśmy quiz wiedzy o woj. lubuskim w formie konkursu na terenie gmin będących w obszarze LGD Kraina Lasów i Jezior: w gminie Siedlisko (w trzech miejscowościach: w Bielawach, w Siedlisku i  Borowcu) podczas dożynek, w gminie Nowa Sól (w miejscowości Nowe Żabnie) w Klubie Seniora, w gminie Sława (w miejscowości Ciosaniec) w Domu Kultury oraz w gminie Szlichtyngowa (w Szlichtyngowej) w Klubie Seniora. Odbył się zatem konkurs w 6 odsłonach.
W konkursie udział wzięło ogółem 50 osób.

Pytania dotyczyły wiedzy o całym obszarze Ziemi Lubuskiej w zakresie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych, a w tym atrakcji turystycznych, cyklicznych wydarzeń lokalnych 
Na lokalnych wydarzeniach, w Klubach Seniora oraz Domach Kultury zorganizowaliśmy stoisko promocyjne, na którym przeprowadzono  konkurs – Koło Fortuny – Quiz „Ziemia Lubuska w pigułce”. Zgłoszeni uczestnicy na stoisku odpowiadali na 10 pytań wylosowanych na Kole Fortuny. Konkurs skierowany był do Rad Sołeckich, Kół gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Na udzielenie odpowiedzi osoba albo zgłoszona drużyna miała jedną minutę.
Wręczyliśmy  nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki w postaci zestawów materiałów promocyjnych.
Mieszkańcy danej gminy obecni na wydarzeniu mieli także możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o Ziemi Lubuskiej, korzystając z Koła Fortuny. Po wylosowaniu numeru pytania i prawidłowej odpowiedzi, otrzymywali gadżet promocyjny.