Sprawozdania

2021 rok

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2021

Bilans za rok 2021

Rachunek zysków i strat za rok 2021

Dodatkowe informacje i objaśnienia  

 

2020 rok

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2020

Bilans za rok 2020

Rachunek zysków i strat za rok 2020

Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

2019 rok

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2019

Bilans za rok 2019

Rachunek zysków i strat za rok 2019

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

2018 rok

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2018

Bilans za rok 2018

Rachunek zysków i strat za rok 2018

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

2017 rok

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2017

Bilans za rok 2017

Rachunek wyników za rok 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

2016 rok

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu 2016

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu 2012-2016

Bilans za rok 2016

Rachunek wyników za rok 2016

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

2015 rok

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu 2015

Bilans za rok 2015

Rachunek wyników za rok 2015

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego