Ocena Wniosków

03.07.2017 r.

Wybór wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 3/2017
W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 3/2017.

Zgodnie z par. 8 pkt.3 ppkt.b Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 zamieszczamy listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, protokół z posiedzenia Rady, dotyczący oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.
Lista operacji wybranych
Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
Lista wniosków niezgodnych z LSR
Lista wniosków, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów
Protokół Rady 4.2017 z dnia 26.06.2017
Uchwała 30.2017

04.07.2017 r.

Wybór wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 2/2017
W dniu 27 i 31 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2017.
Zgodnie z par. 8 pkt.3 ppkt.b Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 zamieszczamy listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, protokół z posiedzenia Rady, dotyczący oceny i wyboru operacji.
lista wniosków które nie uzyskaly minimalnej liczby
lista wniosków niepodlegaj ocenie zgodnosci z LSR i wyborowi
lista wniosków niezgodnych z LSR
lista wniosków wybranych
lista wniosków zgodnych z ogloszeniem naboru wniosków
protokol nr 2.2017

04.07.2017 r.

Wybór wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2017
W dniu 27 i 31 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017.
Zgodnie z par. 8 pkt.3 ppkt.b Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 zamieszczamy listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, protokół z posiedzenia Rady, dotyczący oceny i wyboru operacji.
lista wnioskow niepodlegajaca ocenie zgodnosci z LSR
lista wniosków które nie uzyskaly minmalnej liczby punktów
lista wniosków niezgodnych ze Strategia Rozwoju Lokalnego
lista wniosków wybranych
lista wniosków zgodnych z ogloszeniem naboru i zLSR
protokol nr 2.2017