“Pomysł na wioskę”

Projekt pt. „Pomysł na wioskę” realizowany przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku, dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Na terenie trzech gmin z obszaru LGD: Nowa Sól, Siedlisko i Kotla uczestnicy projektu poznawali sposoby i metody tworzenia wioski tematycznej, uczyli się przygotowywać questy. Te ostatnie to taka gra terenowa promująca lokalne zasoby historyczne, przyrodnicze, kulturowe. Wioski tematyczne to propozycja rozwoju przedsiębiorczości społecznej, a także możliwość dodatkowego zarobkowania przez mieszkańców.

Uczestnicy pod okiem lokalnych artystów podnosili także swoje umiejętności w zakresie technik rękodzielniczych.

Odbyły się warsztaty wikliny papierowej z wykorzystaniem tradycyjnych technik wikliniarskich, z oddźwiękiem ekologicznym, wykorzystujące papier gazetowy.

Na wzór dawnych naczyń wyrabianych z gliny odbyły się warsztaty ceramiczne. Różne dekoracyjne naczynia wytworzone pod okiem regionalnej artystki zdobią mieszkania uczestników projektu.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kreatywnego tworzenia lasu w szkle, swoistego mikrosystemu zamkniętego w słojach.

W trakcie projektu odbyły się również dwie wizyty studyjne, w której wzięli udział uczestnicy projektu.

Pierwsza z nich pn. „BAMBERSKIM  SZLAKIEM” była to niezwykła podróż szlakiem Bambergów, dla poznania ich gwary, rzemiosła, obyczajów i niezapomnianych smaków, na którym powstały wioski tematyczne. Jedną z nich jest Pogorzela – Łaciata Wieś związana z tematyką mleczną.Szlak Bambrów zaprowadził uczestników projektu do Poznania do Rogalowym Muzeum, gdzie odbyły się pokazy przygotowania ciasta rogalowego oraz degustacja Rogali Świętomarcińskich.

Kolejna wizyta studyjna pn. „W WIOSCE BARWNYCH WĄTKÓW” gdzie odwiedziliśmy Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego. Podczas warsztatów  prowadzonych przez animatorki Fundacji Mazelan w Ekomuzeum uczestnicy projektu zasmakowali trochę historii, tradycji, sposobów obróbki włókna lnianego oraz pracowali twórczo wytwarzając tzw. „tkacze-łapacze” z naturalnie barwionych skrawków tkanin.

Wskazaliśmy uczestnikom projektu na możliwości tkwiące w lokalnych społecznościach, na zasoby lokalne drzemiące w ludziach,  do wykorzystania przy różnych działaniach realizowanych przez organizacje i lokalnych liderów, także przy ewentualnym tworzeniu wioski tematycznej.

Na zakończenie w dniu 17 września 2020r. w Jesionce w hotelu Tanzanit odbyła się konferencja podsumowująca cały projekt pn. “Pomysł na wioskę”, zostały wręczone podziękowania dla uczestników projektu za udział w projekcie oraz otrzymali certyfikaty za udział w warsztatach. Partnerzy projektu również otrzymali podziękowania oraz piękne upominki w postaci lasu w szkle, które były wykonane własnoręcznie dzięki zdobytej wiedzy na warsztatach.