“Unia Europejska w Krainie Lasów i Jezior”

Zadanie publiczne pn. „Unia Europejska w Krainie Lasów i Jezior”, które realizowaliśmy, podyktowane było potrzebą poszerzenia wiedzy w zakresie świadomości obywatelskiej młodzieży z obszaru działania Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD. Uczestnicy projektu biorący udział w konkursie fotograficznym to osoby zainteresowane rozwojem swojej okolicy po wejściu do Unii Europejskiej. Zadaniem konkursu fotograficznego było rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią i kulturą Europy, życiem społeczno-politycznym oraz gospodarczym swojego regionu, jak i poszerzenie wiedzy dotyczącej integracji europejskiej i Unii Europejskiej. Zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny skierowany do młodzieży z obszaru działania Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD, którego celem jest promocja zrealizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na terenie działania Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD. Poprzez wykonane zdjęcia uczestnicy projektu pokazali nam co ich gmina ma do zaoferowania oraz co zmieniło się po 15 latach przystąpienia do Unii Europejskiej. Ważne było też ukazanie walorów obszaru LGD, podkreślenie atrakcyjności obszaru dla mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Po wyłonieniu zwycięskich prac zorganizowaliśmy konferencję połączoną z wystawą, na której opublikowaliśmy wykonane zdjęcia. Konferencja połączona z wystawą miała na celu prezentację sukcesów inwestycyjnych zrealizowanych na obszarze działania Stowarzyszenia dzięki dotacjom unijnym oraz promocję województwa Lubuskiego.

Opublikowaliśmy również album fotograficzny, który zawiera zwycięskie prace oraz wybraną część pozostałych zdjęć zgłoszonych do konkursu fotograficznego pn. „Unia Europejska za moim oknem”. Celem publikacji było przedstawienie efektów inwestycyjnych zrealizowanych na obszarze działania Stowarzyszenia dzięki dotacjom unijnym, promowanie wykonawców zdjęć, ich prac, województwo Lubuskie oraz obszar działania Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD.