Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej

Dnia 15 grudnia br. w Zajeździe we Młynie w Lubięcinie nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy:

  • Kołem Gospodyń Wiejskich w Kiełczu,
  • Kołem Gospodyń Wiejskich w Siedlisku,
  • Kołem Gospodyń w Chociemyśli,
  • Kołem Gospodyń Wiejskich w Starych Drzewcach,
  • Kołem Gospodyń Wiejskich w Lipinkach,
  • Kołem Gospodyń Wiejskich w Dębowej Łęce
  • a Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalną Grupą Działania w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw, działań edukacyjnych dla zdobycia nowych doświadczeń, poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych działań.Partnerstwo zrzeszające koła gospodyń wiejskich przyjmuje jako główne cele:wspólne rozwiązywanie problemów, połączenie wiedzy, doświadczenia i inicjatyw różnych KGW zainteresowanych realizacja ambitnych przedsięwzięć.

*********************************************************************

Relacja fotograficzna z podsumowania projektu “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej”

*************************************************************************

Już za chwilę rozpocznie się konferencja podsumowująca projekt “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej”. Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2024 -edycja 2023.

*****************************************************************************

30 listopada 2023

Krótka fotorelacja z inicjatywy przygotowanej przez KGW w Dębowej Łęce pn.”Warsztaty ceramiczne”, które odbyły się w dniach 11 i 28 listopada br..

Inicjatywa organizowana w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD projektu pn. “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023.

28 listopada 2023

Przedstawiamy Państwu koleją inicjatywę przygotowaną w ramach projektu dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025. Dnia 24 – 25 listopada br. zostały przygotowane warsztaty pn. Kulinarna przygoda przez członków KGW w Chociemyśli. W warsztatach brały udział dzieci oraz członkowie KGW. Dzieci miały okazję samodzielnie wałkować ciasto, wykrawać, piec i dekorować pierniki pod czujnym okiem członków KGW. Dzieci wykazywały się pomysłowością w tworzeniu świątecznego przysmaku. Warsztatom towarzyszyła niesamowita atmosfera, a w powietrzu unosił się pachnący piernikami świąteczny nastrój.

**********************************************************************

27 listopada 2023

Przedstawiamy Państwu kolejną fotorelacja z inicjatywy przygotowanej przez KGW w Kiełczu “Kiełczanie” pn.”Mikołajkowe kolędowanie”.

Inicjatywa organizowana w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD projektu pn. “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023.

***************************************************************

24 listopada 2023

Już jutro kolejna ciekawa inicjatywa tym razem organizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełczu w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD projektu pn. “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2023.

************************************************************

24 listopada 2023

Już dziś i jutro inicjatywa realizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Chociemyśli w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD projektu pn. “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2023.

**************************************************

24 listopada 2023

Kolejna fotorelacja z inicjatywy przygotowanej przez KGW w Siedlisku pn.”Ludowe Obrzędy Andrzejkowej”.

Inicjatywa organizowana w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD projektu pn. “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023.

*****************************************************

20 listopada 2023

Krótka fotorelacja z inicjatywy przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinkach pn. “Wieczór z wróżbami” w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD projektu pn. “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023.

********************************************

11 listopada 2023 r. w Starych Drzewcach odbyła się inicjatywa przygotowana przez KGW Drzewianki Stare Drzewce pn. “Wokół dyni i ziemniaka” w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior -LGD projektu pn. “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023.

***************************************************

10 listopada 2023

Kolejna ciekawa inicjatywa tym razem organizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dębowej Łęce w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD projektu pn. “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2023

*********************************************

10 listopada 2023

W dniu jutrzejszym zostanie zorganizowana inicjatywa przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinkach w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD projektu pn. “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2023.

*******************************************

9 listopada 2023

Kolejna inicjatywa organizowana tym razem przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Drzewcach w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD projektu pn. “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2023.

*********************************************

9 listopada 2023

Dnia 11 listopada 2023 r. odbędzie się inicjatywa realizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlisku w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD projektu pn. “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2023.

**********************************************

22 września 2023

Dziś ostatni dzień szkolenia poświęconego tematyce podejmowania inicjatyw przez członków Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękujemy Wam drogie Panie za działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i kultywowanie tradycji.


********************************************************

Zaczynamy szkolenie dla Gospodyń Wiejskich!!!

Projekt pn. Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z programu Aktywni+.

****************************************************

14 września 2023

Zapraszamy uczestników projektu “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” na dwudniowe szkolenie.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023.

***********************************************************

Ruszamy z rekrutacją do projektu GOSPODYNIE WIEJSKIE W ROLI GŁÓWNEJ

Jeśli jesteś członkiem Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowanego na terenie gminy: Siedlisko, Sława, Wschowa, Szlichtyngowa, Nowa Sól, Kotla i chcesz poszerzać wiedzę na temat rozwijania aktywności w lokalnych środowiskach na rzecz lepszego realizowania działań animacyjnych zgłoś swój udział w realizowanym przez Krainę Lasów i Jezior – Lokalną Grupę Działania projekcie poprzez wypełnienie i złożenie do Biura LGD deklaracji uczestnictwa.

W ramach projektu zorganizujemy:

  • Szkolenie wyjazdowe o następującej tematyce:

KGW po nowemu – historia o KGW i działalności na przestrzeni lat, formalno – prawne aspekty funkcjonowania kół, omówienie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, praktyczne wypełnianie oferty ze środków publicznych oraz rozliczania dotacji.

Atrakcyjne KGW – planowanie skutecznych i długotrwałych działań promocyjnych, pozyskiwaniu wolontariuszy, partnerów i nowych członków, organizacja działań animacyjnych z wykorzystaniem lokalnych zasobów, poszerzenie zasobów do wykorzystania w działaniach, współpraca z samorządem lokalnym, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przedstawienie przepisów o rachunkowości ze względu na ustawową odpowiedzialność zarządu koła.

  • Konkurs “W roli głównej KGW” – ogłosimy konkurs na organizację lokalnego wydarzenia/ inicjatywy w każdej gminie, skierowanego do osób starszych. Mogą to być spotkania tematyczne, warsztaty kreatywne integrujące wszystkich uczestników. Wydarzenia/inicjatywy będą organizowane przez uczestników projektu w danej gminie, jeśli zgłoszą swój udział w konkursie. Przed przystąpieniem do konkursu zorganizujemy warsztaty z uczestnikami podzielonymi na 3 grupy na terenie wybranych 3 gmin. Uczestnicy zdecydują, na terenie której gminy wezmą udział w warsztatach w związku z dogodnym dojazdem. Z uczestnikami spotka się trener ze wsparciem merytorycznym, przedstawi regulamin konkursu oraz niezbędną dokumentację obejmującą złożenie planu wydarzenia/inicjatywy w formie matrycy logicznej i raportu z realizacji zgodnie z załączonymi wzorami. Na warsztatach uczestnicy opracują matryce logiczne planowanych wydarzeń/inicjatyw. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne trenera określamy na 4 godziny w każdej grupie, ogółem 12 godzin. Zatrudnimy trenera, aby uniknąć ryzyka bezradności, trudności obiektywnych, które trener pomoże rozwiązać. Wspomoże też przy przygotowaniu dokumentacji konkursowej.
  • Konferencję “KGW w Krainie Lasów i Jezior”– z udziałem uczestników projektu, przedstawicieli samorządów z 6 gmin z naszego obszaru LGD, przedstawicielami innych organizacji pozarządowych z naszego terenu zrzeszających seniorów, Zarządu Krainy Lasów i Jezior, wolontariuszy.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego na rzecz osób starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023.

Regulamin projektu Pobierz

Deklaracja uczestnictwa Pobierz

*******************************************************************

***********************************************************

24 kwietnia 2023