Ustawy i Rozporządzenia

1a. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.
2. Ustawa z dnia 11.07.2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 8072014 z dnia 11 marca 2014 r
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.10.2015r.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015r
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 13052013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 8082014 z dnia 17 lipca 2014 r.
Ustawa z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
Ustawa z dnia 20.02.2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
Ustawa z dnia 27.05.2015r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.
Wytyczne 2_1_2016