Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna

KADENCJA 2020 – 2024

Komisja rewizyjna

  • Dorota Danielewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Dorota Młodecka – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Ewelina Górna – Członek Komisji Rewizyjnej

KADENCJA 2016 – 2020

Komisja rewizyjna

  • Ireneusz Mieżowiec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Dorota Danielewicz – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Magdalena Martyniuk – Nogalska – Członek Komisji Rewizyjnej

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR