Autor: admin

Biuro nieczynne

Biuro nieczynne

Szanowni Państwo, informujemy, iż dniu 7 sierpnia 2019 (środa) Biuro LGD będzie nieczynne. Praca u Beneficjenta na miejscu. Za utrudnienia przepraszamy.

Wyjazd do Hiszpanii!!

Wyjazd do Hiszpanii!!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

 

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w ramach operacji  pn. „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE” w dniach 25-30  września 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego  jest upowszechnienie wiedzy i znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań hiszpańskich.

Wyjazd studyjny pozwoli na:

-poznanie dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa lokalnego w Hiszpanii bazującego na przetwórstwie jabłek ( spotkania w zakładach przetwórczych, sadach, spotkania z przedstawicielami organizacji branżowych, udział w Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA) w Gijon),

-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania inicjatyw zwiększających konkurencyjność obszarów wiejskich

-podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej na przykładzie przetwórstwa lokalnego w Hiszpanii.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru całej Polski reprezentujące następujące grupy osób;

*Rolnicy/sadownicy specjalizujący się w produkcji jabłek- zajmujący się produkcją sadowniczą

*Osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców

*Producenci cydru/jabłecznika

*Przedstawiciele organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD

*Przedstawiciele organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 28 sierpnia br. do godz. 16.00  na adres: wioletta.wilkos@zacydrowani.pl , Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru tj. www.zacydrowani.pl oraz partnerów www.klj.org.pl, www.lgdkozienice.pl, www.winnicawieczorkow.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel.  +48 608 635 477

Dokumenty do pobrania:

 karta-zgłoszeniowa-na-wyjazd

opis-orekrutacji

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

 

Zmiana godzin pracy

Zmiana godzin pracy

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, Biuro LGD będzie czynne w godzinach 8:00 – 14:00. Zmiana godzin otwarcia Biura obowiązuje od dnia 25.06.2019 r. do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy!

Relacja z wyjazdu do teatru w ramach projektu „Życie w pełni”

Relacja z wyjazdu do teatru w ramach projektu „Życie w pełni”

W piątek 21.06.2019 r. odbył się wyjazd do teatru na sztukę „Bracia Karamazow” w reżyserii Stanisława Melskiego. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu „Życie w pełni” dofinansowanego przez Fundację BGK – konkurs grantowy „Generacja 5.0”. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki, przybliżenie uczestnikom projektu zasobów narodowego dziedzictwa kulturowego, wsparcie funkcjonowania społecznego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, w formie zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturowym. Wyjazd do teatru był zwieńczeniem całego projektu „Życie w pełni”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę oraz za aktywny udział w warsztatach i spotkaniach, które organizowaliśmy !

UWAGA!!

UWAGA!!

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 21 czerwca 2019 r. odbędzie się wyjazd do Teatru Polskiego we Wrocławiu. W związku z powyższym, Biuro LGD będzie nieczynne.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Unia Europejska za moim oknem”. Konkurs prowadzony jest w ramach projektu pn. „Unia Europejska w Krainie Lasów i Jezior” realizowanego w ramach zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim.

Konkurs kierowany jest do młodzieży z terenu gmin: Siedlisko, Nowa Sól, Sława, Wschowa i Szlichtyngowa.

Zadaniem uczestnika jest przedstawienie w formie dowolnej (kolaż, widokówka, prezentacja itp.) wizerunku miejscowości po wejściu do Unii Europejskiej za pomocą fotografii. Fotografia ukazywać ma co zmieniło się w jego otoczeniu, co dobrze służy lokalnej społeczności i co podniosło standard jego życia dzięki funduszom europejskim. Może to być ścieżka rowerowa, obwodnica, zrewitalizowany rynek, plac zabaw, innowacyjne urządzenie, siłownia plenerowa itp. Chodzi o przykład ze swojej miejscowości, osiedla, szkoły, szpitala, firmy.

Konkurs trwa od 03.06.2019 r. do 30.06.2019 r.

Prace należy dostarczyć w dowolnej formie do Biura Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD.

Szczegółowe informacje i zasady konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu fotograficznego „Unia Europejska za moim oknem”.

Regulamin konkursu fotograficznego

Załącznik nr 1 do Regulaminu – zgoda na udział w konkursie i na wykorzystanie wizerunku – osoba niepełnoletnia

Załącznik nr 2 do Regulaminu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i na przeniesienie praw autorskich – osoba niepełnoletnia

Załącznik nr 3 do Regulaminu – zgoda na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 4 do Regulaminu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i na przeniesienie praw autorskich


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR