Autor: admin

Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD informują, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce odwołane zostaje zaplanowane na dzień 26 marca 2020 r. Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Poinformujemy Państwa z dwutygodniowym wyprzedzeniem o nowym terminie zebrania, w możliwie najszybszym czasie, mając na uwadze panującą sytuację i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie.                                                                               

Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo,

na podstawie zarządzenia nr 1/2020 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior -LGD z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie działań prewencyjnych podejmowanych w Biurze LGD w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-Co V-2 oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374) w celu przeciwdziałania COVID – 19 pracownicy Biura LGD przechodzą na tryb pracy zdalnej. Od dnia 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 660 478 393 oraz załatwiania spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@klj.org.pl

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

Czas na refleksję i podsumowanie w jakim kierunku idzie realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.

Podczas warsztatu refleksyjnego omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

  • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

  • Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno – promocyjnych, doradczych)?

  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

  • Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciel Stowarzyszenia Zielone Światło oraz członkowie Stowarzyszenia, Rady, Zarządu, pracownicy biura, Beneficjenci.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 lutego 2020r. o godzinie 10.00, w siedzibie Stowarzyszenia 67-112 Siedlisko, ul. Nadodrzańska 9

Listy wniosków wybranych i niewybranych

Listy wniosków wybranych i niewybranych

13.12.2019 r.

Nabór 1/2019

1.2019 – brak minimum punktowego

1.2019 – ocena wstępna – niespełnienie warunków

1.2019 – ocena wstępna spełnienie warunków

1.2019 – operacje niezgodne z LSR

1.2019 – operacje zgodne z ogłoszeniem

1.2019- operacje wybrane

Nabór 2/2019

2.2019 – brak minimum punktowego

2.2019 – niespełnienie warunków oceny wstępnej

2.2019 ocena wstępna – spełnienie warunków

2.2019 – operacje niezgodne z LSR

2.2019 – operacje zgodne z ogłoszeniem

2.2019 – operacje wybrane

Protokół Rady – 1.2019

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

02.12.2019 r.

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

Nabór 1/2019/G

1.2019.G Lista członków Rady biorąca udział w ocenie

1.2019.G Lista wnioskó niespełniających oceny wstępnej

1.2019.G Lista wniosków spełniających warunki oceny wstępne

1.2019.G Lista wniosków wybranych

 

Nabór 2/2019/G

2.2019.G Lista wniosków niespełniających warunków oceny wstępnej

2.2019.G Lista wniosków zgodnych z oceną wstępną

2.2019.G Lista wniosków wybranych

 

2.2019. G Lista członków Rady biorąca udział w ocenie

Protokół Rady 1.2019

1.2019.G Lista członków Rady biorąca udział w ocenie

Po 15 latach w Unii Europejskiej

Po 15 latach w Unii Europejskiej

O tym jak zmienił się obszar Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, przekonaliśmy się podczas konferencji pn. „Po 15 latach w Unii Europejskiej”, która odbyła się 25 października 2019 r. w Zajeździe we Młynie w Lubięcinie.
Podczas spotkania zostały przedstawione projekty, które zrealizowano na terenie gmin: Nowa Sól, Siedlisko, Sława, Wschowa, Szlichtyngowa, Kotla.
Można śmiało powiedzieć, że wejście Polski do Unii Europejskiej to najlepszy czas w historii dla naszego terenu działania, ponieważ powstałe inwestycje mają wpływ na wzrost komfortu życia mieszkańców, poprawę wizerunku miejscowości oraz wzrost kapitału społecznego. Konferencja połączona z wystawą fotograficzną była podsumowaniem projektu „Unia Europejska w Krainie Lasów i Jezior” zrealizowanego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR