Raport Ewaluacyjny

Szanowni Państwo,

Raport pn. Ewaluacja zewnętrzna Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD opracowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum jest już gotowy !!!

Przeprowadzone badanie wynika ze zobowiązania lokalnych grup działania (LGD) do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa).

Czytaj dalej Raport Ewaluacyjny

WARSZTAT REFLEKSYJNY

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 31 stycznia 2023 r. (tj.wtorek) o godz 12:00 w Biurze LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, ale również zapraszamy do uczestnictwa naszych wnioskodawców jak i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Czytaj dalej WARSZTAT REFLEKSYJNY

W dniu 5 stycznia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siedlisku odbyło się spotkanie informacyjne i szkolenie dla osób zainteresowanych wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie założenia działalności gospodarczej i rozwoju działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Dnia 4 stycznia 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Na Przewodniczącego zebrania wybrano Panią Tatianę Wasielewską.  Na zebraniu podjęte zostały trzy uchwały dotyczące przyjęcia rezygnacji Członków Komisji Rewizyjnej, uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenia wysokości składek członkowskich. Na spotkaniu zostały również poruszone kwestie dotyczące zasad przystąpienia do konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność(LSR) na lata 2023-2027.

Czytaj dalej