Autor: admin

Z WIZYTĄ STUDYJNĄ NA OBSZARZE LGD MAZURSKIE MORZE

Z WIZYTĄ STUDYJNĄ NA OBSZARZE LGD MAZURSKIE MORZE

Liderzy z terenu gminy Kotla byli w dniach 20 – 22 września 2020 r. z wizytą na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w woj. warmińsko-mazurskim. Zapoznali się z dobrymi praktykami na Mazurach w zakresie wykorzystywania zasobów lokalnych oraz mechanizmów partycypacji społecznej, poznali sposoby kultywowania tradycji mazurskich, a także lokalne atrakcje przyrodnicze, historyczne, kulturowe.

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

23.09.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 7 października 2020 r. o godzinie 12:00
w Urzędzie Gminy w Siedlisku  przy ul. Plac Zamkowy 6 w sali narad, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Program Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie wyborów: Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przedstawienie projektów:
  a)zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2022.7.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby członków zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie zaraz po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust.8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej  www.klj.org.pl.

Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uregulowanie zaległości w składkach członkowskich.

                                                                                             

W WIOSCE BARWNYCH WĄTKÓW

W WIOSCE BARWNYCH WĄTKÓW

Do Chrośnicy w gminie Jeżów Sudecki w pow. jeleniogórskim, wioski tematycznej o barwnej nazwie, pojechali 12 września br. uczestnicy projektu „Pomysł na wioskę” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Wizyta studyjna pn. „Bamberskim szlakiem”

Wizyta studyjna pn. „Bamberskim szlakiem”

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku zorganizowało w dniu 31 sierpnia 2020 r.  wizytę studyjną  pn. „Bamberskim szlakiem” dla uczestników projektu „Pomysł na wioskę” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Quiz wiedzy „Ziemia Lubuska w pigułce”

Quiz wiedzy „Ziemia Lubuska w pigułce”

W dniach 29-30 sierpnia 2020 r. odbyły się Dożynki Gminne w miejscowościach Siedlisko, Borowiec i Bielawy, przy których odbył się  Quiz wiedzy „Ziemia Lubuska w Pigułce” w ramach realizacji zadania publicznego pn. Fortuna kołem się toczy ze środków Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Lubuska Odnowa Wsi”.

Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na 10 pytań , które są ukryte pod wylosowaną cyfrą na Kole Fortuny.

Laureatami konkursu zostali:

 • w miejscowości Siedlisko :
 1. Pani Izabela Dysiewicz
 2. Pan Grzegorz Klapp
 3. Pani Elżbieta Bereś
 • w miejscowości Borowiec :
 1. Pani Krystyna Lenart
 2. Pani Iwona Kołpaczek
 3. Pani Bronisława
 • w miejscowości Bielawy :
 1. Pani Barbara Hardy
 2. Pani Janina Gielec
 3. Pan Zdzisław Gruszka

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Nagrody w miejscowości Siedlisko i Borowiec wręczał Marszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

 

 

Wizyta studyjna pn. „Zioła i rośliny barwierskie”

Wizyta studyjna pn. „Zioła i rośliny barwierskie”

Dnia 26.08.2020 r. odbyła się wizyta studyjna pn. „Zioła i rośliny barwierskie” w ramach projektu grantowego mającego na celu wzrost wiedzy społeczności lokalnej nt. funduszy zewnętrznych, ochrony środowiska i innych związanych z kultywowaniem tradycji oraz mających wpływ na poprawę mechanizmów partycypacji społecznej. Uczestnicy projektu pt. „Pomysł na wioskę” odwiedzili wioski tematyczne w poszukiwaniu pomysłu na promocję lokalnych zasobów, podglądali przedsięwzięcia w powstałych wioskach tematycznych w woj. dolnośląskim, jako przykłady dobrych praktyk.

W Borówkach – Wiosce Darów Lasu, wsi położonej w gminie Gromadka w pow. bolesławieckim, uczestnicy projektu zrekrutowani z czterech gmin z obszaru LGD (Siedlisko, Nowa Sól, Szlichtyngowa i Kotla), spotkali się

w Borówkowej Zagrodzie. Pani Bogusia, miłośniczka ziół, oprowadziła wszystkich po ziołowym ogrodzie gawędząc bardzo ciekawie o ziołach i ich zastosowaniu w życiu codziennym. We Wrzosowej Chacie odbył się pokaz tworzenia olejków aromatycznych do kąpieli. Każdy otrzymał słoiczek z naturalnym kosmetykiem, a także spróbował smakowych herbatek z ziół uprawianych w zagrodzie edukacyjnej.

Po drodze do kolejnej wsi był Dobków, w gminie Świerzawa, w pow. złotoryjskim. Jest to wieś z pomysłem na siebie, z dużym potencjałem mieszkańców, innowacyjnych i wzorcowych przykładów aktywności na terenach wiejskich. Ta aktywność przyniosła stworzenie Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie, muzeum bez murów, gdzie ludzie i przedmioty dają się poznać w ich naturalnym otoczeniu. W tym ekomuzeum są 3 pracownie i galerie ceramiczne, kilka pasiek, szlaki turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne. Kilka lat temu powstała tam Sudecka Zagroda Edukacyjna.

Po sytym obiedzie w Restauracji Villa Greta w Dobkowie wykorzystującej produkty lokalne do przygotowania dań wysokiej jakości, uczestnicy wyruszyli w kierunku Chrośnicy – Wioski Barwnych Wątków, wsi położonej w gminie Jeżów Sudecki w pow. jeleniogórskim. Tu lokalne animatorki Fundacji Mazelan, Monika i Jaga, przedstawiły proces tworzenia wioski tematycznej związanej z roślinami barwierskimi, a kulturowo związanej z uprawą lnu, rośliny wykorzystywanej do powstawania naturalnych tkanin. W siedzibie Fundacji powstało Ekomuzeum Tkactwa

i Barwienia Naturalnego z dawnym sprzętem i narzędziami do tkania i barwienia tkanin oraz ogrodem z uprawą permakulturową roślin wykorzystywanych do barwienia. Odbyły się tu warsztaty kreatywne, na których uczestnicy projektu tworzyli wzory na bawełnianych torbach na zakupy przed włożeniem ich do gara z kąpielą w naturalnym barwniku. W Chrośnicy w przestrzeni wiejskiej oraz w siedzibie Fundacji Mazelan jest „Szafa z Książkami”. Ta nowatorska inicjatywa mieszkańców wpisuje się w ruch sympatyków „uwalniania książek”, które są przeczytane i stają się tylko martwą ozdobą na półkach.

Po podwieczorku z pyszną chałką, konfiturami i innymi frykasami wykorzystującymi lokalne produkty, zakończył się dzień poszukiwania pomysłu na rozwój wsi.

Kolejnym etapem będą warsztaty, na których uczestnicy poznają tajniki funkcjonowania wioski tematycznej, promowania lokalnych zasobów, a także pozyskiwania środków finansowych na realizację pomysłów.

Dla mieszkańców wioska tematyczna jest ideą, która łączy ich aktywność i kreatywność kierowaną do turystów poszukujących przygody na wsi.

 

 

JAK STWORZYĆ WIEŚ XXI WIEKU W KRAINIE LASÓW I JEZIOR

JAK STWORZYĆ WIEŚ XXI WIEKU W KRAINIE LASÓW I JEZIOR

Zakończone zostały warsztaty tematyczne i kreatywne w projekcie pt. „Pomysł na wioskę” realizowanym przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku, dofinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Na terenie trzech gmin z obszaru LGD: Nowa Sól, Siedlisko i Kotla uczestnicy projektu poznawali sposoby i metody tworzenia wioski tematycznej, uczyli się przygotowywać questy. Te ostatnie to taka gra terenowa promująca lokalne zasoby historyczne, przyrodnicze, kulturowe. Wioski tematyczne to propozycja rozwoju przedsiębiorczości społecznej, a także możliwość dodatkowego zarobkowania przez mieszkańców. Te kwestię przybliżył uczestnikom projektu Prezes Fundacji Przedsiębiorczości Społecznej z Głogowa, Pan Przemysław Maksymów.

 

Uczestnicy pod okiem lokalnych artystów podnosili także swoje umiejętności w zakresie technik rękodzielniczych.

Odbyły się warsztaty wikliny papierowej z wykorzystaniem tradycyjnych technik wikliniarskich, z oddźwiękiem ekologicznym, wykorzystujące papier gazetowy. Taki kreatywny recykling makulatury poprowadziła Pani Anna Leśniewska z Kotli, która ma duże osiągnięcia w tej dziedzinie. Na wzór dawnych naczyń wyrabianych z gliny odbyły się warsztaty ceramiczne. Różne dekoracyjne naczynia wytworzone pod okiem regionalnej artystki Pani Katarzyny Sieradzkiej z Głogowa zdobią mieszkania uczestników projektu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kreatywnego tworzenia lasu w szkle, swoistego mikrosystemu zamkniętego w słojach, prowadzone przez Panią Ewelinę Górną z Siedliska.
Wskazaliśmy uczestnikom projektu na możliwości tkwiące w lokalnych społecznościach, na zasoby lokalne drzemiące w ludziach,  do wykorzystania przy różnych działaniach realizowanych przez organizacje i lokalnych liderów, także przy ewentualnym tworzeniu wioski tematycznej.

Bowiem wieś tematyczna to wieś XXI wieku. I choć jest to proces długotrwały, to przygotowujemy ich mieszkańców do możliwości ożywienia gospodarki wiejskiej, agroturystycznej. Wieś tematyczna tworzy wspólną markę miejscowości oraz jej lokalnych, często unikalnych produktów. A wszystko zależy od pomysłowości, kreatywności i przedsiębiorczości samych mieszkańców.

 

Koordynatorzy projektu:

Roksana Górna-Kopij, Barbara Kobiela

 

 


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR