Nasi lokalni Liderzy biorą udział w wyjeździe studyjnym pn. Współpraca łączy regiony – dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim i opolskim w ramach operacji „Współpraca łączy regiony-dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”.

Czytaj dalej

REKRUTACJA DO PROJEKTU “Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem województwo małopolskie”

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym  pn. Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem województwa małopolskiego w dniach 17-20 października 2022 w ramach operacji  pn. „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”

Celem wyjazdu studyjnego  jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich

Wyjazd studyjny wpłynie na podniesienie wiedzy u 30 uczestników wyjazdu studyjnego
w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze czterech województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego. 

Czytaj dalej REKRUTACJA DO PROJEKTU “Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem województwo małopolskie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu “Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”, realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Czytaj dalej

Intensywny tydzień za nami !! Dziś odbyło się szóste spotkanie w ramach konsultacji społecznych w sprawie opracowania kierunku działania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Tym razem spotkaliśmy się z mieszkańcami gminy Sława.

Czytaj dalej

Kolejne spotkanie za nami !! Dnia 7.09.2022r. widzieliśmy się z mieszkańcami gminy Szlichtyngowa w ramach konsultacji społecznych w sprawie opracowania kierunku działania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Czytaj dalej

Kolejne spotkanie za nami !!Tym razem widzieliśmy się dziś z mieszkańcami gminy Wschowa w ramach konsultacji społecznych w sprawie opracowania kierunku działania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Czytaj dalej

Jutro widzimy się z mieszkańcami gminy Sława na spotkaniu dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Spotykamy się w Sławie

  • 09.09.2022 r. (piątek),
  • o godzinie 10:00,
  • w Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku (Bar Smakosz).

Liczymy na Waszą obecność!!

Dziś spotkaliśmy się z mieszkańcami gminy Kotla w ramach konsultacji społecznych w sprawie opracowania kierunku działania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w spotkaniu!!

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wypełnij ankietę i miej wpływ na rozwój obszarów wiejskich !!!

Wypełnij ankietę i miej wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Ankieta jest przeznaczona dla Mieszkańców obszaru Krainy Lasów i Jezior – Lokalnej Grupy Działania planowanego do objęcia Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSci4q9ChOgQ84…/viewform

Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmuje ok. 10 – 15 minut.

Dziękujemy za udział w badaniu !!