Autor: admin

Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

25.05.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania informuje o Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 8 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 w Restauracji Fin de Siecle przy ul. Rynek 22 w Szlichtyngowej.

Porządek obrad.

Projekt uchwały 32.149 – ws.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Projekt uchwały 32.150 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Projekt uchwały 32.151 – udzielenie absolutorium zarządowi

Projekt uchwały 32.152 – ws. ustalenia ilości członków Zarządu

Projekt uchwały 32.153 – ws. wyboru Zarządu

Projekt uchwały 32.154 – ws. wyboru Komisji Rewizyjnej

Koszty realizacji działalności statutowej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rachunek zysków i strat

Bilans

Raport Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

Sprawozdanie Zarządu za 2019

Ruszamy z rekrutacją

Ruszamy z rekrutacją

06.05.2020 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania rozpoczyna rekrutację do projektu „Pomysł na wioskę” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi załącznikami, z których dowiecie się Państwo o sposobach realizacji projektu oraz rozpoczęciu rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorami projektu:
Roksana Górna-Kopij: 660 478 393, 68 352 41 45 e-mail: biuro@klj.org.pl
Barbara Kobiela: 603 080 265, e-mail: b.kobiela100@gmail.com

Koordynatorzy projektu:

Roksana Górna-Kopij, Barbara Kobiela

Regulamin projektu

Aneks do regulaminu projektu

Deklaracja_uczestnictwa

Klauzula informacyjna

Prezentacja wstępna

Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo,

na podstawie zarządzenia nr 1/2020 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior -LGD z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie działań prewencyjnych podejmowanych w Biurze LGD w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-Co V-2 oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374) w celu przeciwdziałania COVID – 19 pracownicy Biura LGD przechodzą na tryb pracy zdalnej. Od dnia 16 marca 2020 r. do  odwołania zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 660 478 393 oraz załatwiania spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@klj.org.pl

Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD informują, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce odwołane zostaje zaplanowane na dzień 26 marca 2020 r. Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Poinformujemy Państwa z dwutygodniowym wyprzedzeniem o nowym terminie zebrania, w możliwie najszybszym czasie, mając na uwadze panującą sytuację i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie.                                                                               


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR