Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Siedlisku przy ul. Plac Zamkowy 6 (sala narad), odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Czytaj dalej

Święto NGO i społeczników – II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO

News zdjęcie id 894

UWAGA!!! UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA DLA LUBUSKICH NGO ORAZ SPOŁECZNIKÓW!

Już w czerwcu odbędą II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO.


Drugą edycję targów NGO-EXPO zaplanowano na 29-30 czerwca. Tak jak w zeszłym roku, wielkie święto społeczników odbędzie się w Targi Kielce S.A. Już dziś warto zarezerwować sobie termin, organizatorzy przygotowują mnóstwo atrakcji.

Czytaj dalej Święto NGO i społeczników – II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO

Operacja pn. „PROWadzi Lubuskie na bis”

mająca na celu :  Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LGD poprzez wyznaczenie i oznakowanie ścieżek turystycznych (rowerowych, kajakowych oraz miejsc przyjaznych deskom SUP) celem udostępnienia mieszkańcom i turystom, czego zwieńczeniem będzie udział 7 LGD-ów oraz zainteresowanych mieszkańców i turystów w rajdzie rowerowym,
spływie kajakowym oraz konferencji podsumowującej projekt. Promocja regionu
poprzez prezentację obszaru za pośrednictwem działań informatyczno – promocyjnych (publikacje, gadżety itp.). Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji poprzez utworzenie Centrum Promocji  Walorów Turystycznych w regionie (bazy noclegowej) w miejscowości Trzebów, rozmieszczenie całorocznych dźwiękoławek na obszarze działania partnerów
projektu współpracy oraz budowa okrągłej tężni solankowo – hybrydowej
z technologią naziemną jako miejsc odpoczynku.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

5 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim – Departamencie PROW Lubuskie wspólnie z sześcioma innymi lubuskimi lokalnymi grupami działania, podpisaliśmy umowę na realizację projektu “PROWadzi Lubuskie na bis”.

Wartość projektu wynosi 5 631 902 zł i zakłada m.in. rozwój turystyki rekreacyjnej na obszarze naszych gmin.