Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD