Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Protokoły z Walnego Zebrania Członków – 2020

Protokoły z Walnego Zebrania Członków – 2019

Walne Zebranie Członków – 27.02.2019 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z 27.03.2019 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z 27.03.2019 r.

Protokół 1-2019 z dnia 27.03.2019 r.

 

 

Protokoły z Walnego Zebrania Członków – 2018

Walne Zebranie Członków – 21.03.2018 r.

Protokół 1-2018 z 21.03.2018 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z 21.03.2018 r.

Protoków Komisji Skrutacyjnej z 21.03.2018 r.

 

Protokoły z Walnego Zebrania Członków – 2017

Walne Zebranie Członków – 11.01.2017 r.
protokół nr 1.2017 z 11.01.2017
protokół komisji skrutacyjnej z 11.01.2017
protokół komisji uchwał i wniosków z 11.01.2017

Walne Zebranie Członków – 29.03.2017 r.
protokół 2.2017
Raport Komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Członków – 13.12.2017 r.

Protokół 3.2017

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Protokoły z Walnego Zebrania Członków – 2016

Walne Zebranie Członków – 30.03.2016 r.
protokół nr 1.2016 z 30.03.2016

Walne Zebranie Członków – 14.06.2016 r.
protokół nr 2.2016 z 14.06.2016
protokół komisji uchwał i wniosków z 14.06.2016 Siedlisko

Walne Zebranie Członków – 15.07.2016 r.
protokół nr 3.2016 z 15.07.2016
protokół komisji uchwał i wniosków z 15.07.2016

Walne Zebranie Członków – 19.10.2016 r.
protokół nr 4.2016 z 19.10.2016
protokół komisji uchwał i wniosków z 19.10.2016


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR