Walne Zebranie Członków

2021 rok

Protokół 1/2021 z dnia 31.03.2021 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z 31.03.2021 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 31.03.2021 r.

Protokół 2/2021 z dnia 02.06.2021 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 02.06.2021 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 02.06.2021 r.

2020 rok

Protokół 1/2020 z dnia 08.06.2020 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia08.06.2020 r.

Protokół 2/2020 z dnia 07.10.2020 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 07.10.2020 r.

2019 rok

Protokół 1/2019 z dnia 27.03.2019 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia  27.03.2019 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia  27.03.2019 r.

2018 rok

Protokół 1/2018 z 21.03.2018 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 21.03.2018 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 21.03.2018 r.

2017 rok

Protokół nr 1/2017 z dnia 11.01.2017 r.

Protokół komisji skrutacyjnej z dnia  11.01.2017 r.

Protokół komisji uchwał i wniosków z dnia 11.01.2017 r.

Protokół 2/2017 z dnia 29.03.2017 r.

Raport Komisji Rewizyjnej z dnia 29.03.2017 r.

Protokół 3/2017 z dnia 13.12.2017 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 13.12.2017 r.

2016 rok

Protokół nr 1/2016 z dnia 30.03.2016 r.

Protokół nr 2/2016 z dnia 14.06.2016 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 14.06.2016 r.

Protokół nr 3/2016 z dnia 15.07.2016 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia  15.07.2016 r.

Protokół nr 4/2016 z dnia 19.10.2016 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 19.10.2016 r.