Walne Zebranie Członków

Protokoły z Walnego Zebrania Członków – 2020

Walne Zebranie Członków – 07.10.2020 r.

Walne Zebranie Członków – 08.06.2020 r.

Protokół 1-2020 z 08.06.2020 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z 08.06.2020 r.

Protokoły z Walnego Zebrania Członków – 2019

Walne Zebranie Członków – 27.03.2019 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z 27.03.2019 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z 27.03.2019 r.

Protokół 1-2019 z dnia 27.03.2019 r.

Protokoły z Walnego Zebrania Członków – 2018

Walne Zebranie Członków – 21.03.2018 r.

Protokół 1-2018 z 21.03.2018 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z 21.03.2018 r.

Protoków Komisji Skrutacyjnej z 21.03.2018 r.

Protokoły z Walnego Zebrania Członków – 2017

Walne Zebranie Członków – 11.01.2017 r.
protokół nr 1.2017 z 11.01.2017
protokół komisji skrutacyjnej z 11.01.2017
protokół komisji uchwał i wniosków z 11.01.2017

Walne Zebranie Członków – 29.03.2017 r.
protokół 2.2017
Raport Komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Członków – 13.12.2017 r.

Protokół 3.2017

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Protokoły z Walnego Zebrania Członków – 2016

Walne Zebranie Członków – 30.03.2016 r.
protokół nr 1.2016 z 30.03.2016

Walne Zebranie Członków – 14.06.2016 r.
protokół nr 2.2016 z 14.06.2016
protokół komisji uchwał i wniosków z 14.06.2016 Siedlisko

Walne Zebranie Członków – 15.07.2016 r.
protokół nr 3.2016 z 15.07.2016
protokół komisji uchwał i wniosków z 15.07.2016

Walne Zebranie Członków – 19.10.2016 r.
protokół nr 4.2016 z 19.10.2016
protokół komisji uchwał i wniosków z 19.10.2016