Cykl konferencji studyjnych w ramach projektu „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”

 

 

 

 

 

W ramach projektu : „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne” były zorganizowane cztery konferencje pn. „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu”, w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konferencje były zorganizowane na terenie województwa lubuskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Uczestnicy mieli możliwość poznać aktualne informacje na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych.