Ankieta monitorująca Beneficjentów

Ankieta monitorująca Beneficjentów

Ankieta monitorująca Beneficjentów (DOC)  (PDF )

Ankieta skierowana do Beneficjentów (DOC)  (PDF)

Ankieta skierowana do Mieszkańców (DOC) (PDF )


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR