Listy wybranych i niewybranych operacji

Listy wybranych i niewybranych operacji

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

NABÓR 1/2019 I 2/2019

13.12.2019 r.

http://klj.org.pl/2019/12/13/listy-wnioskow-wybranych-i-niewybranych/

 

NABÓR 1/2019/G I NABÓR 2/2019/G

02.12.2019 r.

http://klj.org.pl/2019/12/02/lista-wybranych-i-niewybranych-operacji-2/

 

NABÓR 4/2018/G

21.11.2018

Lista wniosków wybranych 4.2018.G

Lista wniosków grantowych niespełniających warunków oceny wstępnej 4.2018.G

Lista wniosków grantowych spełniających warunki oceny wstępnej 4.2018.G

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 4.2018.G.1

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 4.2018.G.2

Protokół nr 2/2018

 

NABÓR 3/2018/G

21.11.2018

Lista wniosków wybranych 3.2018.G

Lista wniosków grantowych niespełniających warunków oceny wstępnej 3.2018.G

Lista wniosków grantowych spełniających warunki oceny wstępnej 3.2018.G

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 3.2018.G.1

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 3.2018.G.2

Protokół nr 2/2018

 

NABÓR 2/2018/G

21.11.2018

Lista wniosków wybranych 2.2018.G

Lista wniosków grantowych niespełniających warunków oceny wstępnej 2.2018.G

Lista wniosków grantowych spełniających warunki oceny wstępnej 2.2018.G

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 2.2018.G.1

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 2.2018.G.2

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 2.2018.G.3

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 2.2018.G.4

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 2.2018.G.5

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 2.2018.G.6

Protokół nr 2/2018

NABÓR 1/2018/G

12.07.2018 r.

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków grantowych niespełniających warunków oceny wstępnej

Lista wniosków grantowych spełniających warunki oceny wstępnej

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 1.2018.G.1

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 1.2018.G.2

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 1.2018.G.3

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 1.2018.G.4

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 1.2018.G.5

Lista osób biorących udział w ocenie wniosku 1.2018.G.6

NABÓR 2/2018

12.07.2018 r.

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niezgodnych z LSR

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków

Lista wniosków, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów

NABÓR 1/2018

12.07.2018 r.

Lista wniosków wybranych

Lista operacji niezgodnych z LSR

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków

Lista wniosków, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

03.07.2017 r.

NABÓR 3/2017

Lista operacji wybranych
Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
Lista wniosków niezgodnych z LSR
Lista wniosków, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów
07.04.2017 r.

NABÓR 2/2017

Lista operacji wybranych-skorygowana

lista wniosków wybranych
lista wniosków, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów
lista wniosków niepodlegającej ocenie zgodności z LSR i wyborowi
lista wniosków niezgodnych z LSR
lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków

07.04.2017 r.

NABÓR 1/2017

Lista wniosków wybranych
Lista wniosków niepodlegająca ocenie zgodności z LSR
Lista wniosków, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów
lista wniosków niezgodnych ze Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczeństwo
Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru i z LSR

07.04.2017 r.


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR