Zapraszamy uczestników projektu “Gospodynie Wiejskie w Roli Głównej” na dwudniowe szkolenie.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023.

Zapraszamy członków Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Sława i Siedlisko na Rajd Nordic Walking w ramach realizowanego projektu pn. Akademia wolnego czasu dla Gospodyń Wiejskich.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem “działania na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich”.

Pierwsze zajęcia Nordic Walking za nami. Panie z KGW w Siedlisku wzięły udział w pierwszych zajęciach z Nordic Walking w ramach realizowanego projektu pn. Akademia wolnego czasu dla Gospodyń Wiejskich.

Czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI!!!

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego
i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału  w konferencji w ramach operacji pn.  „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem” w dniach 22 -23 września 2023 roku
w Hotelu Mercure Vestil*** w Piotrkowie Trybunalskim.

Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.

Konferencja pn. „Produkt lokalny i turystyczny jako stymulant przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich wpłynie na podniesienie wiedzy u 100 uczestników konferencji nt. stymulantów przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki na obszarach objętych projektem tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego,  lubuskiego oraz śląskiego. Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych i będących narzędziem promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego na obszarach wiejskich.

Czytaj dalej

W minioną sobotę odbyła się degustacja Produktu Lokalnego Krainy Lasów i Jezior podczas Powiatowo – Gminnego Święta Plonów w Starych Drzewcach

Przeprowadziliśmy również promocję naszego obszaru działania poprzez rozpowszechnienie materiałów informacyjnych

Czytaj dalej

W sobotę 26 sierpnia 2023 r. podczas Dożynek Gminnych w Kotli odbyła się degustacja Produktu Lokalnego. Przeprowadziliśmy również promocję naszego obszaru działania poprzez rozpowszechnienie materiałów informacyjnych

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD 26 sierpnia 2023 r. zorganizowała degustację Produktu Lokalnego podczas Dożynek Gminnych w Siedlisku, w Szlichtyngowej i w Kotli. Mieszkańcy naszego obszaru działania mogli posmakować produktów od lokalnych wytwórców. Przeprowadziliśmy również promocję naszego obszaru działania poprzez rozpowszechnienie materiałów informacyjnych.

Czytaj dalej

Degustacja Produktu Lokalnego – Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa !!!

Serdecznie zapraszamy do naszego stoiska po materiały promocyjne i na degustację przepysznych Produktów Lokalnych.

Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia 26 sierpnia.