Zapraszamy członków KGW na warsztaty motywacyjne realizowane w ramach projektu KGW w Roli Głównej ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Czytaj dalej

Zapraszamy członków KGW na warsztaty krawieckie realizowane w ramach projektu KGW w Roli Głównej ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Czytaj dalej

WYJDŹ NA SCENĘ !!!

Zapraszamy na pierwszą edycję KULTOROMATU
WYJDŹ NA SCENĘ !!

Lubisz śpiewać, grasz w zespole, tańczysz ?
Nagrałeś już klip? A może marzysz o swoim pierwszym singlu? Pokaż swój talent!
Zaproś swoich znajomych niech zobaczą Was na scenie!

Zgłoś się do nas wysyłając e-mail sekretariat@ckir.wschowa.pl z krótką informacją o sobie/zespole, prześlij zdjęcie, link YT, a my zorganizujmy dla Ciebie koncert, recital, pokaz!

KULTUROMAT już we wrześniu w sali widowiskowej CKiR we Wschowie !!

Szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenie są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

Czytaj dalej Szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

REKRUTACJA DO PROJEKTU “Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem województwo małopolskie”

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym  pn. Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem województwa małopolskiego w dniach 17-20 października 2022 w ramach operacji  pn. „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”

Celem wyjazdu studyjnego  jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich

Wyjazd studyjny wpłynie na podniesienie wiedzy u 30 uczestników wyjazdu studyjnego
w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze czterech województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego. 

Czytaj dalej REKRUTACJA DO PROJEKTU “Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem województwo małopolskie”

REKRUTACJA DO PROJEKTU pn. “Współpraca łączy regiony – dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Lokalną Grupą Działania „ Puszcza Kozienicka”, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym  pn. Współpraca łączy regiony- dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim i opolskim w dniach 19-22 września 2022 w ramach operacji „Współpraca łączy regiony-dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”.

Czytaj dalej REKRUTACJA DO PROJEKTU pn. “Współpraca łączy regiony – dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”

BADANIE KONIUNKTURY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

W dniach od 15 do 29 lipca 2022 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

▶️ samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 15–19 lipca 2022 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl

▶️ rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 20–29 lipca 2022 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

▶️ samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 15–26 lipca 2022 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,

▶️ rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 27–29 lipca 2022 r. W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie:http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2022/index.htm

Czytaj dalej BADANIE KONIUNKTURY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

“Współpraca łączy regiony-dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich” – kolejny projekt rusza!!!

„Współpraca łączy regiony-dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Lokalną Grupą Działania „ Puszcza Kozienicka”, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania 

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2022 r.i kończy się w dniu
31 października 2023 r.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023

Celem operacji jest wymiana doświadczeń oraz wspieranie włączenia społecznego mieszkańców obszarów wiejskich  poprzez dobre praktyki wpływające na rozwój lokalny.  

Czytaj dalej “Współpraca łączy regiony-dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich” – kolejny projekt rusza!!!

Rozpoczynamy realizację projektu!!

„Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania 

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2022 r. i kończy się w dniu
31 października 2023 r.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023

Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich

Czytaj dalej Rozpoczynamy realizację projektu!!

Dnia 13.07.2022 r. braliśmy udział w uroczystym otwarciu Zielonego Gospodarstwa Opiekuńczego prowadzonego przez Fundację Ma Dar w Nowym Żabnie.

Zielone Gospodarstwo Opiekuńcze to forma wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej realizowana w ramach gospodarstwa wiejskiego posiadającego położenie w sąsiedztwie przyrody lasów i łąk, ogród umożliwiający komfortowy wypoczynek i uprawę roślin oraz domowe zwierzęta. Podopieczni w gospodarstwach mają czuć się swobodnie, a zapewnione aktywności muszą być zgodne z ich preferencjami.

Czytaj dalej