Podsumowanie projektu pn. “KGW w Roli Głównej”

Wczoraj tj. 25.10.2022.r. na sali wiejskiej w Siedlisku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. “KGW w Roli Głównej”. Projekt został zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlisku. Panie miały okazję zaprezentować się w nowych strojach ludowych. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie przedsięwzięcie realizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolność przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Czytaj dalej Podsumowanie projektu pn. “KGW w Roli Głównej”

Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Polskie LGD

Rozpocząć działalność gospodarczą jest dość łatwo, jednak poszerzać ją, rozbudowywać, to już całkiem inna sprawa. Dlatego podobnie jak Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania bardzo chętnie wspieramy przedsiębiorstwa już działające, z jasną wizją swojego rozwoju. Oto jeden z przykładów. Może mało medialny, ale takimi mało medialnymi przykładami, buduję się gospodarkę.„Rosnący popyt na prowadzenie sprzedaży opon oraz na bezpośrednią obsługę klienta doprowadził do tego, że znacząco wrosło zainteresowanie montażem opon na miejscu, czyli w siedzibie firmy.

Czytaj dalej Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Wypełnij ankietę i miej wpływ na rozwój obszarów wiejskich!

W związku z pracami nad opracowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Krainy Lasów i Jezior – LGD na lata 2023-2027, zachęcamy Rolników zainteresowanych wsparciem otrzymania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027 do wypełnienia ankiety. Pozyskane dzięki poniżej ankiecie informacje zostaną uwzględnione przy konstruowaniu strategii oraz budżetu.

Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmuje ok. 3 minut.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4a1rGv0qS-T9cEGd2pQD18mG5PWuoGt5uklnSPEbcFZ9obg/viewform

Dziękujemy za udział w badaniu !!

Relacja z wyjazdu studyjnego w dniach 19 -22 września 2022 r.

W dniach 19-22 września 2022 odbyła się wyjazd studyjny w województwie śląskim i opolskim pn. Współpraca łączy regiony- dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”, jako najlepsza forma podniesienia wiedzy i wymiany doświadczeń na temat nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich. W trakcie wyjazdu odbyły się wizyty
w obiektach i miejscach gdzie zrealizowano ciekawe rozwiązania. Uczestnicy zapoznali się z przykładami dobrych praktyk, przyczyniających się do rozwoju lokalnego, które uwzględniają potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy danego obszaru. Mieli możliwość wymiany doświadczeń co w długim okresie czasu skutkować może zwiększeniem ilości inicjatyw bazujących na lokalnych zasobach, które są ważnym źródłem rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich i stymulujących rozwój lokalny. Wizyta studyjna była organizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej przy udziale partnerów projektu tj. Powiatem Myszkowskim, Lokalną Grupą Działania „ Puszcza Kozienicka”, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania  w ramach operacji : „Współpraca łączy regiony- dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”.