Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD informują, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce odwołane zostaje zaplanowane na dzień 26 marca 2020 r. Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Poinformujemy Państwa z dwutygodniowym wyprzedzeniem o nowym terminie zebrania, w możliwie najszybszym czasie, mając na uwadze panującą sytuację …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo, na podstawie zarządzenia nr 1/2020 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior -LGD z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie działań prewencyjnych podejmowanych w Biurze LGD w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-Co V-2 oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR

Czas na refleksję i podsumowanie w jakim kierunku idzie realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior. Podczas warsztatu refleksyjnego omówione zostaną następujące zagadnienia: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

12.02.2020 r. Zapraszamy do konsultowania aktualizacji/zmian w Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR). Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na czerwono. Uwagi można przesyłać na adres biuro@klj.org.pl za pomocą formularza zamieszczonego poniżej do dnia 12.03.2020 r. Strategia Rozwoju Lokalnego 2014-2020- konsultacje społeczne Karta uwag

Listy wniosków wybranych i niewybranych

Listy wniosków wybranych i niewybranych

13.12.2019 r. Nabór 1/2019 1.2019 – brak minimum punktowego 1.2019 – ocena wstępna – niespełnienie warunków 1.2019 – ocena wstępna spełnienie warunków 1.2019 – operacje niezgodne z LSR 1.2019 – operacje zgodne z ogłoszeniem 1.2019- operacje wybrane Nabór 2/2019 2.2019 – brak minimum punktowego 2.2019 – niespełnienie warunków oceny wstępnej 2.2019 ocena wstępna – spełnienie …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

02.12.2019 r. LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI Nabór 1/2019/G 1.2019.G Lista członków Rady biorąca udział w ocenie 1.2019.G Lista wnioskó niespełniających oceny wstępnej 1.2019.G Lista wniosków spełniających warunki oceny wstępne 1.2019.G Lista wniosków wybranych   Nabór 2/2019/G 2.2019.G Lista wniosków niespełniających warunków oceny wstępnej 2.2019.G Lista wniosków zgodnych z oceną wstępną 2.2019.G Lista wniosków wybranych …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Po 15 latach w Unii Europejskiej

Po 15 latach w Unii Europejskiej

O tym jak zmienił się obszar Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, przekonaliśmy się podczas konferencji pn. „Po 15 latach w Unii Europejskiej”, która odbyła się 25 października 2019 r. w Zajeździe we Młynie w Lubięcinie. Podczas spotkania zostały przedstawione projekty, które zrealizowano na terenie gmin: Nowa Sól, Siedlisko, …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Unia Europejska za moim oknem

Unia Europejska za moim oknem

Dnia 25 października 2019 r. podczas konferencji „Po 15 latach w Unii Europejskiej” nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Unia Europejska za moim oknem, który polegał na przedstawieniu w dowolnej formie wizerunku miejscowości po wejściu do Unii Europejskiej za pomocą fotografii. Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji zadania publicznego z Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych „Unia Europejska w …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR