WYNIKI NABORU 2/2023

Szanowni Państwo, prezentujemy listy wniosków wybranych do dofinansowania decyzją Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior z dnia 13.03.2023 r. w ramach naboru wniosków 2/2023 na rozwój działalności gospodarczych.

WYNIKI NABORU 1/2023

Szanowni Państwo, prezentujemy listy wniosków wybranych do dofinansowania decyzją Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior z dnia 13.03.2023 r. w ramach naboru wniosków 1/2023 na tworzenie podmiotów gospodarczych.

Szanowni Państwo,

obecnie trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) do realizacji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027.

Zanim jednak nowe Lokalne Strategie Rozwoju zaczną być realizowane, warto poznać działania zrealizowane w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Raport Ewaluacyjny

Szanowni Państwo,

Raport pn. Ewaluacja zewnętrzna Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD opracowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum jest już gotowy !!!

Przeprowadzone badanie wynika ze zobowiązania lokalnych grup działania (LGD) do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa).

Czytaj dalej Raport Ewaluacyjny

WARSZTAT REFLEKSYJNY

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 31 stycznia 2023 r. (tj.wtorek) o godz 12:00 w Biurze LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, ale również zapraszamy do uczestnictwa naszych wnioskodawców jak i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Czytaj dalej WARSZTAT REFLEKSYJNY

W dniu 5 stycznia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siedlisku odbyło się spotkanie informacyjne i szkolenie dla osób zainteresowanych wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie założenia działalności gospodarczej i rozwoju działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Konkurs na wybór LSR

Niniejsze dokumenty są projektem Regulaminu konkursu na wybór LSR (wraz z załącznikami). Dokumentacja ta może być pomocna dla lokalnych grup działania podczas prac nad przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przed formalnym ogłoszeniem konkursu, po zakończeniu przez poszczególne samorządy województw uzgadniania z Komisją Europejską treści programów regionalnych, dokumenty te mogą ulec zmianie.

Czytaj dalej Konkurs na wybór LSR