LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI

02.12.2019 r. LISTA WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH OPERACJI Nabór 1/2019/G 1.2019.G Lista członków Rady biorąca udział w ocenie 1.2019.G Lista wnioskó niespełniających oceny wstępnej 1.2019.G Lista wniosków spełniających warunki oceny wstępne 1.2019.G Lista wniosków wybranych   Nabór 2/2019/G 2.2019.G Lista wniosków niespełniających warunków oceny wstępnej 2.2019.G Lista wniosków zgodnych z oceną wstępną 2.2019.G Lista wniosków wybranych …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Informacja o naborze 2/2019

Informacja o naborze 2/2019

Informacja o naborze nr 2/2019 Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: a) termin: 26 września 2019 …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Informacja o naborze 1/2019

Informacja o naborze 1/2019

04.09.2019 r. Informacja o naborze nr 1/2019 Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1.Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: a)termin: 26 września …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Informacja o naborze 2/2019/G

Informacja o naborze 2/2019/G

02.09.2019 r. Informacja o naborze nr 2/2019/G Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych 1.Termin i miejsce …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Informacja o naborze 1/2019/G

Informacja o naborze 1/2019/G

02.09.2019 r. Informacja o naborze nr 1/2019/G Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach projektów grantowych 1.Termin i miejsce …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR