Relacja z Pierwszych Mistrzostw w Piłkę Nożną FIFA18 w Pracowni Orange

Relacja z Pierwszych Mistrzostw w Piłkę Nożną FIFA18 w Pracowni Orange

Pierwsze Mistrzostwa w Piłkę Nożną FIFA18 w Pracowni Orange w Siedlisku już za nami! Co to były za emocje, rywalizacji i dobrej zabawy nie było końca. Uczestnicy Turnieju dawali z siebie wszystko i prezentowali swoje umiejętności w grze. Serdecznie gratulujemy zwycięzcą, którzy stanęli na podium: Miejsce I – Hubert Kępkowski Miejsce II – Natan Złotnicki …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Ruszył nabór wniosków na Lubuską Odnowę Wsi

Ruszył nabór wniosków na Lubuską Odnowę Wsi

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania informuję, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim. Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 650.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł. Oferty należy złożyć do dnia 21 …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Informacja dla Beneficjentów!!

Informacja dla Beneficjentów!!

Szanowny Beneficjencie, Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko informuje, jakie dane zbiera i dlaczego ich używa. Dane, które zbieramy to wyłącznie dane niezbędne do rozpatrzenia wniosków składanych w ramach ogłoszonych naborów oraz zawarcia i wykonania umowy. Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy, członkowie Zarządu oraz Rady Stowarzyszenie Kraina Lasów …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Mini pakiety dla powiatu nowosolskiego i wschowskiego (gmina Wschowa)

Mini pakiety dla powiatu nowosolskiego i wschowskiego (gmina Wschowa)

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania informuje, że za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie można ubiegać się o dofinansowanie na realizację mini pakietów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Wsparcie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej posiadających osobowość prawną z terenu obszaru objętego wsparciem LOWES w Gorzowie Wlkp. (z powiatu nowosolskiego oraz z powiatu …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Umowa na dofinansowanie projektu współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna” podpisana!

Umowa na dofinansowanie projektu współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna” podpisana!

W dniu 17.05. 2018 r. doszło do podpisania umowy na dofinansowanie projektu współpracy: „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt polega na wykonaniu i wdrożeniu mobilnej aplikacji turystycznej (wraz z portalem www) dla turystów. …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR