“Mobilna aplikacja turystyczna”zwyciężyła w konkursie KSOW !

Projekt współpracy „Mobilna Aplikacja Turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR realizowany przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania, w partnerstwie z 11 LGD, wygrał w konkursie na projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER w kategorii TURYSTYKA i otrzymał nagrodę w wysokości 10 000 zł.

Co było celem konkursu?
• Podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich;
• Zaznajomienie Lokalnych Grup Działania z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych oraz zainspirowanie LGD do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027;
• Wspieranie współpracy w obszarze LEADER.

Projekt współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR realizowany był w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

niestety w tym roku, ze względu na sytuację panującej pandemii Covid-19, nie możemy się z Państwem spotkać na warsztatach rękodzielniczych.

Wazony, słoje i inne materiały do stworzenia pięknych dekoracji świątecznych są już w naszym biurze!

Spotkamy się w najbliższym możliwym terminie.

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Wytycznych nr 7/1/2020 (zastępujące wytyczne nr 6/4/2017) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedstawiamy projekt zmian Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.

Zapraszamy Państwa do wnoszenia uwag w projekcie do dnia 9 grudnia 2020 r.