Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

25.05.2020 r. Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania informuje o Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 8 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 w Restauracji Fin de Siecle przy ul. Rynek 22 w Szlichtyngowej. Porządek obrad. Projekt uchwały 32.149 – ws.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Projekt uchwały 32.150 …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Ruszamy z rekrutacją

Ruszamy z rekrutacją

06.05.2020 r. Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania rozpoczyna rekrutację do projektu „Pomysł na wioskę” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi załącznikami, z których dowiecie się Państwo o sposobach realizacji projektu oraz …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo, na podstawie zarządzenia nr 1/2020 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior -LGD z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie działań prewencyjnych podejmowanych w Biurze LGD w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-Co V-2 oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa Tarcza 2.0 a PROW

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa Tarcza 2.0 a PROW

W dniu 09.04.2020r.na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazał się komunikat w sprawie rozszerzenia rozwiązań Tarczy Antykryzysowej 2.0. o zmiany w zakresie PROW 2014-2020. Poniżej link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej  

Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD informują, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce odwołane zostaje zaplanowane na dzień 26 marca 2020 r. Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Poinformujemy Państwa z dwutygodniowym wyprzedzeniem o nowym terminie zebrania, w możliwie najszybszym czasie, mając na uwadze panującą sytuację …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR