warsztaty rękodzielnicze

warsztaty rękodzielnicze

Zapraszamy mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia na warsztaty rękodzielnicze, które odbędą się 26 marca 2018 r. w godz. 15:00 – 17:00 Rekuamin rekrutacji uczestników warsztatów rękodzielniczych Karta zgłoszeniowa-warsztaty rękodzielnicze  

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

07.03.2018 Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, że dnia 21 marca 2018 r. o godz. 12:00  w sali  wiejskiej w Przyborowie, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Projekt Porządku Walnego Zebrania Członków: Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Wybór Sekretarza. Przyjęcie porządku obrad. …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

PODSUMOWANIE WARSZTATU REFLEKSYJNEGO

PODSUMOWANIE WARSZTATU REFLEKSYJNEGO

W dniu 26.02.2018 r., w Biurze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania odbył się Warsztat Refleksyjny zgodnie z zapisami Wytycznej nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR LGD Stowarzyszenia Kraina Lasów i …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Jarmark Wielkanocny

Jarmark Wielkanocny

Zapraszamy na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się w dniu 25.03.2018 r. na wschowskim Rynku. Na jarmarku pojawią się wytwórcy, rękodzielnicy, rzemieślnicy. Asortyment będzie bardzo szeroki od rękodzieła, kartek świątecznych, stroików przez ozdoby, kosmetyki z naturalnych produktów, ceramikę po sery, wędliny staropolskie i ręcznie robione słodycze. Zachęcamy naszych lokalnych producentów, rękodzielników, stowarzyszenia, firmy które chciałyby wziąć udział …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD. Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 26 lutego 2018 r. (tj. poniedziałek) w Biurze LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, o godz.  11:00.

Rozliczenie – podejmowanie działalności

Rozliczenie – podejmowanie działalności

Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Przypominamy, że jednym z załączników do Wniosku o Płatność II transzy jest Zaświadczenie o zgłoszeniu i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym (dokument obowiązkowy tylko w przypadku samozatrudnienia), które wydawane jest na Państwa wniosek US-7 do pobrania ZUS Zaświadczenie powinno być aktualne na dzień składania wniosku o płatność …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR