Umowa o przyznanie pomocy

UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PODDZIAŁANIA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PODPISANA !!!

26 czerwca 2022 r. Prezes Stowarzyszenia Pani Tatiana Wasielewska podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego na wypracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na nową perspektywę finansową UE 2021-2027 

Umowa została podpisana w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego w obecności marszałka Stanisława Tomczyszyna oraz dyrektora Departamentu PROW Arkadiusza Dąbrowskiego.

Załączniki: