Ankieta dla mieszkańców

Opublikowane 8 września 2022

Wypełnij ankietę i miej wpływ na rozwój obszarów wiejskich !!!

Wypełnij ankietę i miej wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Ankieta jest przeznaczona dla Mieszkańców obszaru Krainy Lasów i Jezior – Lokalnej Grupy Działania planowanego do objęcia Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2021-2027.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci4q9ChOgQ84PxUMAHcsSZ3q_yOkAb2yWGIg5S_ht8FS-qSA/viewform

Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmuje ok. 10 – 15 minut.

Dziękujemy za udział w badaniu !!