Interpretacje i odpowiedzi ARiMR i MRiRM

Interpretacje i odpowiedzi ARiMR i MRiRM

Wyjaśnienia dot. efektu deadweight w przedsiębiorczości

Odpowiedzi na pytania dot. jednostek finansów publicznych

Interpretacja dot. kosztów środków transportu

Procedury związane ze stosowaniem zasad konkurencyjności i PZP

Odpowiedzi na kolejne pytania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – część 1

Odpowiedzi na kolejne pytania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – część 2

Odpowiedzi na kolejne pytania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – część 3

Odpowiedzi na kolejne pytania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – część 4

Odpowiedzi na kolejne pytania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – część 5

Interpretacje odnośnie warunków udziału w konkursach dla małych przedsiębiorstw

Interpretacja zakupu wózka widłowego w kontekście limitu 30% środków na zakup środków transportu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa ścieżek rowerowych lub chodników

Czy dopuszczalna jest możliwość realizacji operacji metodą zaprojektuj i wybuduj

Czy gmina może ogłosić postępowanie przetargowe

Czy gmina może wnioskując do LGD część wartości kosztorysowej ująć w kosztach niekwalifikowanych

Czy jest możliwość skorzystania z dotacji na budowę stajni

Czy LGD może być beneficjentem pomocy, na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Czy mały przedsiębiorca może wnioskować o przyznanie pomocy

Czy materiały budowlane zakupione czy wniesione w postaci wkładu rzeczowego mogą być z rynku wtórnego używane oraz rejestracja w CEDG

Czy możliwe jest dofinansowanie mobilnego inkubatora przetwórstwa lokalnego

Czy operacja podlegająca na przygotowaniu gospodarstwa pod działanie agroturystyczne będzie kwalifikowalna

Czy środki z LGD mogą być przeznaczone na budowę hali

Czy w premii możliwe jest podjęcie działalności gospodarczej w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy w ramach konkursu organizowanego przez LGD Rozwój firm może wystartować spółka zo.o która została założona w 2016 r

Czy wózek widłowy jest traktowany jako środek transportu

Gdy o pomoc w poddziałaniu 19.2 występują wspólnicy spółki cywilnej na działalność prowadzoną w spółce

Informacje dotyczące biznesplanu 1

Informacje dotyczące biznesplanu 2

Informacje dotyczące biznesplanu 3

Konieczność posiadania nr id przez grantobiorców

Możliwość przyznania pomocy nadleśnictwu

Możliwość uzyskania wsparcia na budowę warsztatu samochodowego

Możliwość uzyskania wsparcia na zakup usługi polegającej na utworzeniu strony internetowej

MRiR – Tytuł prawny nie jest wymagany na etapie przyznawania pomocy

Odpowiedzi na pytania zadane pismem w dniu 9 września 2016 r. – 8 pytań

Odpowiedź na zapytanie w zakresie klasyfikacji działalności gospodarczej

Osoba prawna parafia przebudowa ogrodzenia wokół obiektu sakralnego

Podejmowanie działalności w poddziałaniu 19.2 przez udziałowca i prezesa sp.zo.o.

Podjęcie działalności gospodarczej

Pomoc de minimis

Pomoc przyznana w wysokości 50 000 zl a koszty poniesione 48 000

Przebudowa rozbudowa zmiana sposobu użytkowania budynku remizy na potrzeby centrum kulturalno-rekreacyjnego

Przykład Czy Stowarzyszenie otrzyma zwrot dofinansowania na poziomie kosztów kwalifikowalnych jeśli zgodnie z kosztorysem projekt będzie na wyższa kwotę

Sposób postępowania przy ocenie protestów wnioskodawców na decyzje LGD

Środki transportu 1

Środki transportu 2

Umowa przedwstępna – kwota pomocy dla jednostek sektora finansów publicznych

W zakresie kwalifikacji działalności gospodarczej PKD

Wnioskodawca ubiegający sie o premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wnioskodawca ubiegający sie o premie

Wnioskodawca zamierza podjąć działalność w zakresie sprzedaży pojazdów używanych (autokomis) oraz transport osób

Wyjaśnienia dotyczące warunku niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku operacji w zakresie podejmowania

Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2

Wyjaśnienia w zakresie poziomu dofinansowania

Wyjaśnienia w zakresie ustalania wysokości kwot pomocy

Wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 (2)

Zakup samochodu osobowego w celu podjęcia działalności w zakresie nauki jazdy oraz czy możliwe jest wyposażenie istniejącej świetlicy

Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie sekcji wskaźników obowiązkowych

Zatrudnienie osoby współpracującej; wpis do CEIDG

Znowelizowana Ustawa PZP

Rozliczenie wyprzedzającego finansowania w ramach PROW na lata 2014-2020

Rozliczenie wyprzedzającego finansowania w ramach weryfikacji wniosków o płatność dla poddziałania 19.2