Zarząd

Zarząd

KADENCJA 2020 – 2024

Zarząd Stowarzyszenia

 • Tatiana Wasielewska – Prezes Zarządu
 • Krzysztof Stachów – Wiceprezes Zarządu
 • Tomasz Krzymiński – Sekretarz Zarządu
 • Piotr Bereś – Skarbnik Zarządu
 • Łukasz Kopij – Członek Zarządu
 • Agnieszka Tomczak – Członek Zarządu

KADENCJA 2016 – 2020

Zarząd Stowarzyszenia

 • Tatiana Wasielewska – Prezes Zarządu
 • Krzysztof Stachów – Wiceprezes Zarządu
 • Mirosław Mocek – Skarbnik Zarządu
 • Piotr Bereś – Sekretarz Zarządu
 • Waldemar Tietz – Członek Zarządu

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR