Zarząd

Zarząd

KADENCJA 2016 – 2020

Zarząd Stowarzyszenia

  • Tatiana Wasielewska – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Stachów – Wiceprezes Zarządu
  • Mirosław Mocek – Skarbnik Zarządu
  • Piotr Bereś – Członek Zarządu
  • Waldemar Tietz – Członek Zarządu

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR