“Wieś Lubuska – Krainą Nieprzemijających Chwil”

W dniu 3 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD podpisało umowę , na realizację projektu pn. “Wieś Lubuska – Krainą Nieprzemijających Chwil” w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi. Projekt zakładał: wydanie publikacji , zakup stoisk promocyjnych, organizację spotkań informacyjnych oraz promocję zasobów przyrodniczo – turystycznych . Wartość otrzymanej dotacji to 10 000,00 złotych . Projekt został zrealizowany. Dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy!