PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027

ANKIETA DO MIESZKAŃCÓW

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez nasze LGD. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia corocznych sprawozdań z realizacji LSR.

https://docs.google.com/forms/d/1lQjHh1VXsCyEIRAO8k2VxgBp0gs2M6CMzF5aZQsakQM/edit?usp=forms_home&ths=true

ANKIETA DO BENEFICJENTÓW

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez nasze LGD. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia corocznych sprawozdań z realizacji LSR.

https://docs.google.com/forms/d/1dfQMUgBfG0YF0LYre3e79AtBBX06cNxV8ohm_yMFodk/edit