Procedury wyboru operacji

Procedura oceny i wyboru wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020

Procedura wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Procedura wyboru i oceny grantów w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020

Procedura wyboru i oceny grantów Kraina Lasów i Jezior LGD Granty tekst jednolity

Załącznik nr 1 – wycofanie wniosku

Załącznik nr 2_Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego

załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów GRANTOWYCH w ramach realizacji LSR

Załącznik nr 4 Karta_oceny_zgodnosci_wniosku_grantowego_z_lsr_i_wg_kryteriow_wyboru

Załącznik nr 5_ Wniosek _o_powierzenie _grantu

Załącznik nr 6_Wzor_umowy_powierzenia_grantu

Załącznik nr 7_Wniosek o platność sprawozdanie

Załącznik nr 8 – lista rezerwowa