“Życie w pełni”

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania od stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. realizowała projekt pn. “Życie w pełni” w ramach konkursu grantowego “Generacja5.0”. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu oraz aktywizacji osób w wieku 50+. W ramach projektu zostały zorganizowane następujące warsztaty: „Ramię w ramię z technologią”, „Warsztaty Wielkanocne”, „Wypieki Wielkanocne”, „Aktywnie wśród starszych”.

 „Ramię w ramię z technologią”

W dniach 15.02.2019r. i 22.02.2019r. w Przyborowie i Lubięcinie odbyły się warsztaty komputerowe . Uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawową obsługą komputera. Nauczyli się jak tworzyć profesjonalne teksty na komputerze, jak bezpiecznie robić zakupy przez internet oraz jak założyć elektroniczną skrzynkę pocztową i jak wysyłać maile.

„Warsztaty Wielkanocne”

W dniach 25-26.03.2019r. i 28-29.03.2019r. w Kiełczu, Przyborowie, Stanach i Nowym Żabnie odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Uczestnicy udoskonalili swoje umiejętności artystyczne oraz zapoznali się z teoretyczną i praktyczną techniką zdobienia pisanek, stroików, wianków i palm wielkanocnych.

„Wypieki Wielkanocne”

Warsztaty odbyły się w dniach 10-12.04.2019r. w Stanach, Kiełczu, Nowym Żabnie i Przyborowie . Uczestnicy warsztatów zapoznali się z teoretyczną i praktyczną wiedzą na temat wypieku oraz zdobienia różnego rodzaju ciast wielkanocnych. Nasze spotkania zaowocowały w wypieki takie jak: mazurki, baby wielkanocne, baranki, miodowniki oraz muffiny.

Dnia 14.04.2019 r. w Przyborowie odbył się Jarmark Wielkanocny zorganizowany w ramach projektu „Życie w pełni”. Na Jarmarku wystawione były kompozycje wielkanocne oraz wypieki do degustacji wykonane przez uczestników warsztatów.

„Aktywnie wśród starszych”

W dniach 28-31.05.2019r. razem z uczestnikami warsztatów wybraliśmy się na aktywny spacer „Nordic walking” po pięknych okolicach. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z prawidłową techniką chodzenia. Nasze spotkania odbyły się w bardzo miłej atmosferze i przede wszystkim na świeżym powietrzu.

W piątek 21.06.2019 r. odbył się wyjazd do teatru na sztukę „Bracia Karamazow” w reżyserii Stanisława Melskiego. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki, przybliżenie uczestnikom projektu zasobów narodowego dziedzictwa kulturowego, wsparcie funkcjonowania społecznego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, w formie zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturowym. Wyjazd do teatru był zwieńczeniem całego projektu „Życie w pełni”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę oraz za aktywny udział w warsztatach i spotkaniach, które organizowaliśmy !