Zapraszamy Mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania (gminy: Nowa Sól, Siedlisko, Sława, Wschowa, Szlichtyngowa, Kotla) do wyrażenia swojej opinii/zgłoszenia uwag do projektów kryteriów wyboru operacji (wniosków), które umożliwią LGD KLJ ogłoszenie konkursów na wybór wniosków w ramach  środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz realizację operacji własnej LGD KLJ dla poniższych przedsięwzięć i celów:

  • CEL: C.1. Rozwój potencjału rekreacyjnego, turystycznego i kulturalnego: P.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
  • CEL: C.1. Rozwój potencjału rekreacyjnego, turystycznego i kulturalnego: P.1.2 Promocja i rozwój turystyki;
  • CEL: C.2. Poprawa jakości życia na obszarze Krainy Lasów i Jezior: P.2.1 Poprawa sytuacji gospodarczej w zakresie dostępu do usług;
  • CEL: C.2. Poprawa jakości życia na obszarze Krainy Lasów i Jezior: P.2.1  Rozwój zielonej gospodarki.
  • CEL: C.3. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz włączenie seniorów, ludzi młodych lub osób w niekorzystnej sytuacji: P.3.5  Strefa Aktywności Lokalnej.

Uzgodnione dokumenty, będą zawierały Kryteria, wg których Rada LGD będzie oceniała i wybierała projekty do dofinansowania.

Opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres: biur@oklj.org.pl, w terminie do 23 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *