Pracownicy

Pracownicy

Tatiana Wasielewska – Prezes Zarządu,

Roksana Górna – Kopij – Kierownik Biura LGD,

Sylwia Martynów – Specjalista ds. projektów i aktywizacji,

 


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR