Składki Członkowskie

Składki członkowskie należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli,
ul. Bankowa 1,
67-100 Nowa Sól

Nr rachunku bankowego – 16 9674 0006 0000 0020 7076 0026

W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko (nazwę) oraz zapis ” Składka członkowska za rok …”

Wysokość składki członkowskiej:
1) 20,00 złoty rocznie – dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
2) 1.00 zł od mieszkańca gminy rocznie – dla jednostek samorządu terytorialnego (Liczba mieszkańców poszczególnych gmin według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wpłaty składki)