Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFROW

Wzór tablicy dla beneficjentów działań Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na kwotę dofinansowania powyżej 200 000,00 złotych

Wzór tablicy dla beneficjentów działań Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na kwotę dofinansowania powyżej 200 000,00 złotych PDF

Wzór tablicy dla beneficjentów działań Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na kwotę dofinansowania powyżej 40 000,00 złotych

Wzór tablicy dla beneficjentów działań Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na kwotę dofinansowania powyżej 40 000,00 złotych PDF

Wzór plakatu dla beneficjentów działań Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wzór plakatu dla beneficjentów działań Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej PDF

Wzór plakatu dla grantobiorców

Wzór plakatu dla grantobiorców PDF

Wzór tablicy dla grantobiorców

Wzór tablicy dla grantobiorców PDF