Cykl wizyt studyjnych w ramach projektu „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”

Cykl wizyt studyjnych w ramach projektu „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”

 

 

 

 

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior-Lokalna Grupa Działania w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie w ramach projektu : „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne” na przełomie września-października w województwie lubuskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim zorganizowała cykl czterech wizyt studyjnych pn. „Produkty lokalne i tradycyjne szansą rozwoju regionów-dobre praktyki”. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z funkcjonującymi podmiotami, gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych. Nie mogło również zabraknąć warsztatów kulinarnych z wypieku kołacza weselnego, z przygotowania karpia królewskiego, cebularza lubelskiego oraz gołąbków z liści winogron.

 


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR