Ruszamy z rekrutacją do projektu GOSPODYNIE WIEJSKIE W ROLI GŁÓWNEJ

Jeśli jesteś członkiem Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowanego na terenie gminy: Siedlisko, Sława, Wschowa, Szlichtyngowa, Nowa Sól, Kotla i chcesz poszerzać wiedzę na temat rozwijania aktywności w lokalnych środowiskach na rzecz lepszego realizowania działań animacyjnych zgłoś swój udział w realizowanym przez Krainę Lasów i Jezior – Lokalną Grupę Działania projekcie poprzez wypełnienie i złożenie do Biura LGD deklaracji uczestnictwa.

W ramach projektu zorganizujemy:

  • Szkolenie wyjazdowe o następującej tematyce:

KGW po nowemu – historia o KGW i działalności na przestrzeni lat, formalno – prawne aspekty funkcjonowania kół, omówienie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, praktyczne wypełnianie oferty ze środków publicznych oraz rozliczania dotacji.

Atrakcyjne KGW – planowanie skutecznych i długotrwałych działań promocyjnych, pozyskiwaniu wolontariuszy, partnerów i nowych członków, organizacja działań animacyjnych z wykorzystaniem lokalnych zasobów, poszerzenie zasobów do wykorzystania w działaniach, współpraca z samorządem lokalnym, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przedstawienie przepisów o rachunkowości ze względu na ustawową odpowiedzialność zarządu koła.

  • Konkurs “W roli głównej KGW” – ogłosimy konkurs na organizację lokalnego wydarzenia/ inicjatywy w każdej gminie, skierowanego do osób starszych. Mogą to być spotkania tematyczne, warsztaty kreatywne integrujące wszystkich uczestników. Wydarzenia/inicjatywy będą organizowane przez uczestników projektu w danej gminie, jeśli zgłoszą swój udział w konkursie. Przed przystąpieniem do konkursu zorganizujemy warsztaty z uczestnikami podzielonymi na 3 grupy na terenie wybranych 3 gmin. Uczestnicy zdecydują, na terenie której gminy wezmą udział w warsztatach w związku z dogodnym dojazdem. Z uczestnikami spotka się trener ze wsparciem merytorycznym, przedstawi regulamin konkursu oraz niezbędną dokumentację obejmującą złożenie planu wydarzenia/inicjatywy w formie matrycy logicznej i raportu z realizacji zgodnie z załączonymi wzorami. Na warsztatach uczestnicy opracują matryce logiczne planowanych wydarzeń/inicjatyw. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne trenera określamy na 4 godziny w każdej grupie, ogółem 12 godzin. Zatrudnimy trenera, aby uniknąć ryzyka bezradności, trudności obiektywnych, które trener pomoże rozwiązać. Wspomoże też przy przygotowaniu dokumentacji konkursowej.
  • Konferencję “KGW w Krainie Lasów i Jezior”– z udziałem uczestników projektu, przedstawicieli samorządów z 6 gmin z naszego obszaru LGD, przedstawicielami innych organizacji pozarządowych z naszego terenu zrzeszających seniorów, Zarządu Krainy Lasów i Jezior, wolontariuszy.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego na rzecz osób starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *