Dnia 27 czerwca 2023 r. braliśmy udział w spotkaniu w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku na temat Zielonych Gospodarstw Opiekuńczych.

Gospodarstwa opiekuńcze to nowa forma wsparcia osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących tereny wiejskie. Oparta na dostarczaniu ww. osobom szeroko rozumianych usług społecznych i zdrowotnych celem ich wzmocnień i integracji.Tworzenie gospodarstw opiekuńczych znalazło swoje miejsce w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *