LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2021-2027 ZATWIERDZONA NA WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW !!!

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Siedlisku w sali narad odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krainy Lasów i Jezior – LGD, podczas którego jednogłośnie zatwierdzono Lokalna Strategię Rozwoju na lata 2021-2027.

Miejmy nadzieje na pomyślne wyniki konkursu, ponieważ dzięki pozyskanym funduszom będziemy mogli wiele zdziałać dla lokalnej społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *