LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU ZŁOŻONA !!!

W dniu dzisiejszym złożyliśmy wniosek na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Złożony wniosek wraz ze Strategią Rozwoju Lokalnego na lata 2021-2027 to efekt doskonałej współpracy z ostatniego roku lokalnych społeczności z Gminą Kotla, Gminą Sława, Gminą Szlichtyngowa, Gminą Wschowa, Gminą Nowa Sól , Gminą Siedlisko z Naszym Stowarzyszeniem Realizacja nowej Lokalne Strategii Rozwoju to szansa na realizację projektów na rzecz lokalnych społeczności na kolejne lata. To szansa dla mieszkańców na efektywne wykorzystanie środków z PS WPR i EFS+ na rzecz rozwoju społeczności obszarów wiejskich.

Trzymajcie za nas kciuki !!!

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w procesie tworzenia LSR-u na nową perspektywę finansową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *