Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków: zatwierdzenie sprawozdania za 2022 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi

W dniu 31 marca 2023 r. w auli Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków.

Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok. Udzielono również absolutorium Zarządowi za poprzedni rok.

Podczas posiedzenia podjęto również uchwałę w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom zebrania za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *