Drugie Spotkanie Zespołu Roboczego ds. LSR 2021-2027

W dniu 3 kwietnia 2023 r. siedzibie biura Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD odbyło się drugie spotkanie Zespołu Roboczego ds. LSR 2021-2027. Spotkanie dotyczyło wypracowania celów, przedsięwzięć, wskaźników oraz analizy SWOT.

Kierownik Biura LGD Pani Roksana Górna – Kopij omówiła dotychczas wypracowany materiał, oraz przedstawniła dalszy plan działania.

Jesteśmy przekonani, iż nowa strategia będzie odzwierciedlać potrzeby mieszkańców naszego obszaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *