Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 31 marca 2023 r. o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siedlisku przy ul. Plac Zamkowy 23 (aula), odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Wybór Sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie wyborów: Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2022.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie zmian w Statucie.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu,
  b) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  d) zmian w Statucie.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *