Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 4 stycznia 2023 r. o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siedlisku przy ul. Plac Zamkowy 23 (aula), odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Wybór Sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie wyborów: Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
 6. Przyjęcie Uchwały w sprawie rezygnacji Członków Komisji Rewizyjnej.
 7. Zgłoszenie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
 8. Przyjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie propozycji zmian składek członkowskich.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *