BADANIE KONIUNKTURY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

W dniach od 15 do 29 lipca 2022 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

▶️ samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 15–19 lipca 2022 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl

▶️ rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 20–29 lipca 2022 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

▶️ samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 15–26 lipca 2022 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,

▶️ rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 27–29 lipca 2022 r. W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie:http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2022/index.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *