“Współpraca łączy regiony-dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich” – kolejny projekt rusza!!!

„Współpraca łączy regiony-dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Lokalną Grupą Działania „ Puszcza Kozienicka”, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania 

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2022 r.i kończy się w dniu
31 października 2023 r.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023

Celem operacji jest wymiana doświadczeń oraz wspieranie włączenia społecznego mieszkańców obszarów wiejskich  poprzez dobre praktyki wpływające na rozwój lokalny.  

Formy realizacji operacji: W ramach operacji zorganizowane zostaną:

– Wyjazd studyjny pn. Współpraca łączy regiony- dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim i opolskim

– Wyjazd studyjny pn. Współpraca łączy regiony- dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim

– Wydanie biuletynu „Współpraca łączy regiony- dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do przedstawicieli lokalnych grup działania
z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego;

Przewidywane efekty: Udział w operacji

– wpłynie na podniesienie wiedzy u 60 uczestników wyjazdów studyjnych przyczyniających się do rozwoju lokalnego, które uwzględniają potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy danego obszaru a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze czterech województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego. 

– wymiana i rozpowszechnienie rezultatów operacji poprzez wydanie 300 sztuk biuletynu

i dystrybucję miedzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.    

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *