Rozpoczynamy realizację projektu!!

„Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania 

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2022 r. i kończy się w dniu
31 października 2023 r.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023

Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich

Formy realizacji operacji: W ramach operacji zorganizowane zostaną:

– Wyjazd studyjny pn. Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem województwa małopolskiego

– Wyjazd studyjny pn. Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem województwa dolnośląskiego

-2 dniowa konferencja pn. Produkt lokalny i turystyczny jako stymulant przedsiębiorczości
i rozwoju obszarów wiejskich

-Wydanie biuletynu Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem

Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do :

– rolników

-producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,

-przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych,

-przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury,

-przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych,

-przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,

-przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,

-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego

-przedstawicieli samorządów

-oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego;

Przewidywane efekty: Udział w operacji

– wpłynie na podniesienie wiedzy u 60 uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze czterech województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego. 

-wpłynie na podniesienie wiedzy u 100 uczestników konferencji nt. stymulantów przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki

-wymiana i rozpowszechnienie rezultatów operacji poprzez wydanie 300 sztuk biuletynu
i dystrybucję miedzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.    

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *