Podsumowanie projektu pn.”Pomysł na wioskę”

Dnia 17 września 2020 r. w Hotelu Tanzanit w Jesionce odbyło się uroczyste podsumowanie projektu  pn. ”Pomysł na wioskę”, który został dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności. 

Jako pierwsza głos zabrała Pani Roksana Górna – Kopij, która przedstawiła przebieg warsztatów tematycznych, których celem  było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności  na temat  promocji lokalnych zasobów. Następnie zostały omówione warsztaty kreatywne z wykorzystaniem regionalnych rękodzielników, artystów, których pomysły można wykorzystać przy tworzeniu wsi tematycznej.

Pani Roksana przypomniała również jakie przeprowadzone zostały warsztaty na obszarze Krainy Lasów i Jezior:

WARSZTATY CERAMICZNE – na których uczestnicy poznali różne techniki pracy z gliną, krótką historię ceramiki i jej zastosowania.

WARSZTATY WIKLINY PAPIEROWEJ -uczestnicy projektu nauczyli się splotów wikliniarskich oraz konstruowania za pomocą splotów.

WARSZTATY LAS W SZKLE – we wnętrzu słoika zostały  odtworzone dolne poziomy lasu, następnie posadzone roślinki, przez co słoik wygląda jak miniaturowa baśniowa kraina.
Zostały również omówione dwie wizyty studyjne, w której wzięli udział uczestnicy projektu. Pierwsza z nich „BAMBERSKIM  SZLAKIEM” była to niezwykła podróż szlakiem Bambergów, dla poznania ich gwary, rzemiosła, obyczajów i niezapomnianych smaków, na którym powstały wioski tematyczne. Jedną z nich jest Pogorzela – Łaciata Wieś związana z tematyką mleczną.Szlak Bambrów zaprowadził uczestników projektu do Poznania do Rogalowym Muzeum, gdzie odbyły się pokazy przygotowania ciasta rogalowego oraz degustacja Rogali Świętomarcińskich.

Kolejna wizyta studyjna pn.„W WIOSCE BARWNYCH WĄTKÓW” gdzie odwiedziliśmy Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego. Podczas warsztatów  prowadzonych przez animatorki Fundacji Mazelan w Ekomuzeum uczestnicy projektu zasmakowali trochę historii, tradycji, sposobów obróbki włókna lnianego oraz pracowali twórczo wytwarzając tzw. “tkacze-łapacze” z naturalnie barwionych skrawków tkanin.

Celem wszystkich przedsięwzięć było zainspirowanie mieszkańców naszego obszaru wiejskiego Krainy Lasów i Jezior – Lokalnej Grupy Działania do podejmowania działań na rzecz tworzenia własnej oferty wsi tematycznej.

Projekt był realizowany w trzech gminach wiejskich z obszaru LGD:

  • Siedlisko (woj. lubuskie)
  • Nowa Sól (woj. lubuskie)
  • Kotla (woj. dolnośląskie)

Naszymi Partnerami były ww. Gminy oraz dwa stowarzyszenia:

Stowarzyszenie „Z głębi serca” z Kotli oraz Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży „Lepszy Start” z Przyborowa

Udział w projekcie wzięło ogółem 45 osób, w tym:
lokalni liderzy, sołtysi, przedstawiciele organizacji, lokalni wytwórcy, osoby zainteresowane inicjatywą tworzenia wsi tematycznej.

Następnie głos zabrała Pani Barbara Kobiela, która szczegółowo przedstawiła temat tworzenia wioski tematycznej, od czego powinniśmy zacząć, jakie pytania warto sobie zadać by zbadać zasoby wsi.
Wioska tematyczna to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych – budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości – pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy projektu, dostali podziękowania za udział w projekcie oraz otrzymali certyfikaty za udział w warsztatach.  Partnerzy projektu również otrzymali podziękowania oraz piękne upominki w postaci lasu w szkle, które były wykonane własnoręcznie dzięki zdobytej wiedzy na warsztatach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *