Wizyta studyjna pn. “Bamberskim szlakiem”

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku zorganizowało w dniu 31 sierpnia 2020 r.  wizytę studyjną  pn. „Bamberskim szlakiem” dla uczestników projektu „Pomysł na wioskę” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Z czym kojarzy nam się bamber? To nazwa katolickich imigrantów z niemieckiego Bambergu we Frankonii, przybyłych do okolic Poznania na początku XVIII wieku, którzy zasiedlali opustoszałe wsie po rozruchach wojennych oraz dżumie. Bambrzy i ich potomkowie wnieśli w kulturę wsi podpoznańskich nowe elementy z zakresu uprawy roli, pożywienia, budownictwa. Gdy na początku XX wieku wsie włączono do miasta, stały się dzielnicami Poznania. Osadnicy stopniowo ulegli polonizacji i jako Polacy włączali się aktywnie w życie codzienne Poznania
i okolic.W języku potocznym bamber to człowiek zamożny.  W latach pięćdziesiątych XX wieku bogaci chłopi byli na cenzurowanym, stąd określano ich mianem bambrów.

Zaprosiliśmy uczestników projektu do niezwykłej podróży szlakiem Bambergów, dla poznania ich gwary, rzemiosła, obyczajów i niezapomnianych smaków, na którym powstały wioski tematyczne. Jedną z nich jest Pogorzela – Łaciata Wieś w pow. gostyńskim, związana z tematyką mleczną, bowiem w gminie Pogorzela są duże gospodarstwa rolne specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego.W siedzibie Stowarzyszenia „Łaciata Wieś”
w zabudowaniach gospodarczych powstało muzeum różnych urządzeń, narzędzi, naczyń, mebli, odzieży itp. używanych dawniej na wsi. W Krowim Zakątku, dawnej stodole są pomieszczenia przystosowane do prowadzenia warsztatów. Tutaj uczestnicy brali udział w smażeniu sera twarogowego, a przy wejściu do Krowiego Zakątka próbowali swoich umiejętności w dojeniu krowy na specjalnym eksponacie. Doznania związane z żywą lekcją
z życia wsi zabraliśmy ze sobą. Taka wioska tematyczna stanowi coraz popularniejszą formę ożywienia gospodarczego terenów wiejskich, a jednocześnie tworzy innowacyjny produkt turystyczny. To idea, która łączy zasoby wsi, jej unikalność i wyjątkowość.

Szlak Bambrów zaprowadził nas do Poznania, gdzie na stokach Cytadeli skosztowaliśmy regionalnych potraw, jak „ślepe ryby”, a w Rogalowym Muzeum Poznania rogali świętomarcińskich.

W Parku Cytadela wysłuchaliśmy też opowieści muzealnika Radosława Grygiela z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości o urządzeniach i obiektach Fortu Winiary. W Rogalowym Muzeum Poznania odbył się pokaz przygotowania ciasta rogalowego, jego wypiek przy użyciu tradycyjnych narzędzi oraz degustacja Rogali Świętomarcińskich. Wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty czeladnicze.

Tak poznaliśmy jedną z wiosek z pomysłem w Wielkopolsce związaną z bambrami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *