KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Zapraszamy do konsultowania aktualizacji/zmian w Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR).

Zmiany w Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność dotyczą:

  1. aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020 w zakresie dostosowania wartości wskaźników produktu oraz wartości planowanego wsparcia do kwot zakontraktowanych przewidzianych w etapie Planu działania 2016-2018 oraz etapie 2019-2021, którego głównym założeniem jest realizacja celów i przedsięwzięć zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020.
  2. zwiększenie kwoty na podejmowanie działalności gospodarczej z poziomu 50 000,00 złotych na poziom 100 000,00 złotych.
  3. przesunięcie:
    • 100 000,00 złotych z celu szczegółowego I.3 Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsięwzięcie I.3.1) na poczet celu szczegółowego I.1 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.
    • 146 575,88 złotych z przedsięwzięcia III.1.1 – Realizacja przedsięwzięć kultywujących tradycje i budujących tożsamość regionu na poczet konkursów z przedsięwzięcia II.1.1 – Projekty inwestycyjne, infrastrukturalne, zagospodarowujące przestrzeń publiczną.
    • 22 504,86 złotych z projektów grantowych z Przedsięwzięcia II.1. – Projekty inwestycyjne, infrastrukturalne zagospodarowujące infrastrukturę turystyczną na poczet konkursów tego samego przedsięwzięcia.

4. dokonujemy skreślenia celu szczegółowego I.3 Wspieranie współpracy miedzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

5. skorygowanie wskaźników do realnie osiągniętych wartości i zgodnie
z przesunięciami środków.

Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na czerwono.

Uwagi można przesyłać na adres biuro@klj.org.pl za pomocą formularza zamieszczonego poniżej do dnia 12.07.2020 r.

 

Strategia-Rozwoju-Lokalnego-2014-2020-PROJEKT

Karta-uwag

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *