Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

25.05.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania informuje o Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 8 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 w Restauracji Fin de Siecle przy ul. Rynek 22 w Szlichtyngowej.

Porządek obrad.

Projekt uchwały 32.149 – ws.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Projekt uchwały 32.150 – ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Projekt uchwały 32.151 – udzielenie absolutorium zarządowi

Projekt uchwały 32.152 – ws. ustalenia ilości członków Zarządu

Projekt uchwały 32.153 – ws. wyboru Zarządu

Projekt uchwały 32.154 – ws. wyboru Komisji Rewizyjnej

Koszty realizacji działalności statutowej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rachunek zysków i strat

Bilans

Raport Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

Sprawozdanie Zarządu za 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR