Poniżej znajduje się poradnik pn. “Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020”. Zachęcamy do skorzystania!

Poradnik pn. “Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020”