Relacja z wyjazdu do teatru w ramach projektu “Życie w pełni”

W piątek 21.06.2019 r. odbył się wyjazd do teatru na sztukę “Bracia Karamazow” w reżyserii Stanisława Melskiego. Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu „Życie w pełni” dofinansowanego przez Fundację BGK – konkurs grantowy “Generacja 5.0”. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki, przybliżenie uczestnikom projektu zasobów narodowego dziedzictwa kulturowego, wsparcie funkcjonowania społecznego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, w formie zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturowym. Wyjazd do teatru był zwieńczeniem całego projektu “Życie w pełni”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę oraz za aktywny udział w warsztatach i spotkaniach, które organizowaliśmy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *