Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z §6 Regulaminu Rady kandydatów na członków Rady zgłaszają członkowie zwyczajni stowarzyszenia, po uprzednim uzyskaniu zgody od danego kandydata oraz sami kandydaci zainteresowani pełnieniem funkcji członka organu decyzyjnego, do Biura LGD poprzez złożenie karty informacyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Wystąpienie członkostwa nastąpiło z sektora publicznego.

Dane kandydata na Członka Rady (docx)

Dane kandydata na Członka Rady (pdf)

Karta informacyjna kandydata na Członka Rady (doc)

Karta informacyjna kandydata na Członka Rady (pdf)