WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

13.03.2019

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. o godzinie 11:00 w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej przy ul. Głogowskiej 1, odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Projekt Porządku Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Wybór Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przeprowadzenie wyborów: Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu,
b) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
9. Przedstawienie projektów:
a) zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020,
b) zmian Regulaminu Rady.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020,
b) przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Krainy Lasów i Jezior – LGD.
11. Przyjęcie Uchwały w sprawie rezygnacji Członka Rady.
12. Zgłoszenie kandydatur do Rady.
13. Przyjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.
14. Sprawy różne.
15.Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby członków zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie (zaraz po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie, zgodnie z § 1 ust.8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior.)Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej www.klj.org.pl /w Biurze LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko.

Prosimy o uregulowanie zaległości w składkach członkowskich.

 

Regulamin Rady

Dane kandydata na Członka Rady (docx)

Dane kandydata na Członka Rady (pdf)

Karta informacyjna kandydata na Członka Rady (doc)

Karta informacyjna kandydata na Członka Rady (pdf)

Projekt uchwały 31.142

Projekt uchwały 31.143

Projekt uchwały 31.144

Projekt uchwały 31.145

Projekt uchwały 31.146.

Projekt uchwały 31.147

Projekt uchwały 31.148

Strategia Rozwoju Lokalnego 2014-2020 – Projekt zmian.

Sprawozdanie Zarządu za 2018

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018

Bilans2018stowarzyszenieKrainaLasówiJesiorLGD

Informacja dodatkowa 2018

RachunekZyskówiStrat2018KrainaLasówiJeziorLGD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *