Informacja dla Beneficjentów!!

Szanowny Beneficjencie,

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko informuje, jakie dane zbiera i dlaczego ich używa.

Dane, które zbieramy to wyłącznie dane niezbędne do rozpatrzenia wniosków składanych w ramach ogłoszonych naborów oraz zawarcia i wykonania umowy. Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy, członkowie Zarządu oraz Rady Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD, którzy biorą udział w weryfikacji i ocenie  wniosku zgodnie z przyjętą Procedurą wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze, którzy będą sprawdzać dokumentacje związaną z naborem oraz wnioski o przyznanie pomocy.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało nierozpatrzeniem wniosku i nie zawarciem umowy.

Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera b i f z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy.

W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach.

Twoje dane będą przetwarzane przez 5 lat w celach dowodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *